profil

Język Angielski-czasy

poleca 84% 831 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Present Simple
Stosowany jest dla określenia czynności zwyczajowych, powtarzających się oraz takich czynności lub stanów, które są stałe, charakterystyczne, typowe lub właściwe dla podmiotu zdania, np.

I drink much coffee.
I usually go to bed at 10 PM.
The sun sets in the west.

Czas ten można również zastosować w nagłówkach gazet, narracji, relacjach zdarzeń oraz w przypadku czynności mających się odbyć w przyszłości, z tym, że są one objęte harmonogramem, programem, planem lub wynikają z rozkładu jazdy.

Past Simple
- jest stosowany, gdy relacjonujemy zdarzenia (zarówno pojedyncze, jak i powtarzające się lub zwyczajowe) w przeszłości. Czas ten jest stosowany w odniesieniu do stanów lub czynności, które miały miejsce i zostały zakończone (!) w pewnym określonym czasie w przeszłości.

I swam 5 km yesterday.
He is a Londoner now, but he lived for a time in Glasgow.

WZÓR ZDANIA
PODMIOT + CZASOWNIK GŁÓWNY W DRUGIEJ FORMIE

Present Continuous
Czas ten jest stosowany głównie dla określenia czynności lub zdarzeń, które mają miejsce (trwają) teraz, lecz niekoniecznie w tej właśnie chwili ale również w teraźniejszości obejmującej dłuższy okres czasu, np. obecnie, w tym tygodniu.

He is listening to the radio now.
I am working a lot at present.

Czas ten również stosuje się w przypadku czynności zamierzonych lub zaplanowanych (przez wykonawcę czynności), które mają się odbyć w niedalekiej przyszłości.

I am going to London tomorrow.
He is giving a party to night.

Można stosować ten czas, gdy chcemy stwierdzić wyraźne rozdrażnienie mówcy spowodowane często (czasami zbyt często) powtarzającą się czynnością.

I can't stand it any more. He is continually (always) coming back home so drunk.

Past Continuous
Prezentuje czynności niedokonane, tzn. nie interesuje nas zakończenie danej czynności, ale sam fakt trwania, odbywania się tej czynności.

Konteksty:
1. Czynność trwała, kiedy nastąpiła inna.
I was writing a letter when he rang.

2. Dwie czynności odbywały się równolegle.
I was writing a letter while she was reading a newspaper.

3. Czynność trwała przez pewien okres czasu lub w pewnym momencie w przeszłości.
Yesterday, at 8 I was flying to Dallas.
From 7 to 8 I was listening to his concert.
Mark was saw tired that he was sleeping all day yesterday.

WZÓR ZDANIA:
PODMIOT + WAS / WERE + CZASOWNIK GŁÓWNY + -ING.


Present Perfect

WZÓR ZDANIA
PODMIOT + HAVE / HAS + CZASOWNIK W TRZECIEJ FORMIE.

ZASTOSOWANIE
Czas ten jest czymś w rodzaju kombinacji przeszłości z teraźniejszością. Używając tego czasu nawiązujemy do minionego zdarzenia tylko dlatego, że znaczenie, skutki czy też konsekwencje tego zdarzenia są w dalszym ciągu odczuwalne w teraźniejszości.

Mark has just left home.
Mark hasn't left home yet.

Present Perfect Continuous
Jest to kombinacja przeszłości z teraźniejszością, ale tym się różni od Present Perfect, że kiedy mówimy o czynności przeszłej, nie skupiamy uwagi na skutkach tej czynności w chwili obecnej, lecz podkreślamy fakt, że czynność ta trwała przez pewien okres czasu w przeszłości i że zakończyła się dopiero niedawno lub jeszcze trwa.

WZÓR ZDANIA
PODMIOT + HAVE / HAS + BEEN + CZASOWNIK GŁÓWNY + -ING.

PRZYKŁADY:
He has been reading books all day.

Past Perferct (zaprzeszły)

Zastosowanie: m. in. w zdaniach warunkowych 3 typu
- When I had come, the phone rang. (Gdy wszedłem do domu, zadzwonił telefon, sugeruje to, że wszedłem do domu moment wcześniej niż zadzwonił telefon - na tym polega "zaprzeszłość" tego czasu)
- When I had listened to the radio, the dorbell rang. (Słuchałem radia (ale w sensie doknanym, np. wysłuchałem już audycji, którą chciałem), wtedy zadzwonił dzwonek do drzwi.)

Orzeczenie: had + 3 forma czasownika

Past Perfect Continous

Czas ten jest odpowiednikiem Present Perfect Continuous w przeszłości; tworzy się go i odmienia tak samo, z tą jednak różnicą, że zamiast formy "have", "has" występuje forma "had"

Zastosowanie: używamy w tych samych sytuacjach co Past Perfect, gdy chcemy wyrazić, że czynność odbywała się przez pewien czas.

Orzeczenie: had + been + czasownik -ing

a) zdania twierdzące:
- I had been working over this problem for the whole day before i solved it. (Pracowałem nad tym problemem cały dzień zanim go rozwiązałem - czynność (praca nad rozwiązaniem problemu) trwała przez pewien czas (cały dzień))...

b) zdania pytające:
- Had you been writing before we came? (czy pisałeś zanim przyszliśmy? - pytanie o czynność, która odbywała się przez pewien czas w przeszłości)

c) zdania przeczące:
- You had not been writing before we came. (czynność nie była wykonywana,a trwało to przez pewien czas)
Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty