profil

Części układu nerwowo-hormonalnego: układ nerwowy

poleca 85% 114 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Budowa oka Budowa oka Budowa ucha Układ nerwowy

Receptor-zakończenie nerwowe odbierające bodźce, są w narz.zmysł.;
Eksteroreceptory-z zew. ≠ interoreceptory

fotoreceptory: światło, oko-na siatkówce;
mechanoreceptory: ucho, skóra
chemoreceptory: język, podnieb.-subst.w stanie ciekłym; nos – w st.gaz.;
termoreceptory: odb.różną temp.
Efektor: n.wykonawczy,mięśnie,gruczoły
Receptor -> k.nerwowe ->efektor
↑ łuk odruchowy (reakcja na bodziec)

OKO: narządy dodatkowe:
- brwi, łuk brwiowy: ochrona;
- powieki, rzęsy: och.przed światłem, pyłem, rozprowadzanie łez;
- grucz.łzowe: nawilż.gałkę oczną, oczyszczają, wł.bakteriobójcze, subst.odż;
- mięśnie g.ocznej: poruszanie gałkami.

Gałka Oczna – narząd właściwy:
- bł.włóknista: warstwa zew.oka;
rogówka, twardówka;
- bł.naczyniowa: naczyniówka, tęczówka(chroni przed UV), ciałka rzęskowe(do nich przyczepiona jest soczewka, mięśnie)
- siatkówka: nie ma jej z przodu, bo jest światłoczuła (fotorecep)→czopki (barwy), pręciki (kolory szarości);
plamka żółta: miejsce naj.widzenia;
plamka ślepa: brak fotorecp., rozp.się nerw wzrok;
Bieg promienia przez gałkę oczną:
rogówka-komora przednia oka-źrenica-soczewka-ciałko szkliste-siatkówka-płat potyliczny mózgu (ośrodki wzroku);

akomodacja: zamiana krzywizny socz. W celu przystosowania się do wyraź.widzenia z różnych odległ.
punkt bliży: ok.15-20cm od oka,obraz zamazany; punkt dali: ok.6m, potem brak akomodacji;
Choroby oczu: zaćma (zmętnienie soczewki), jaskra (czas.przez bakterie,za dużo płynu w g.ocznej), daltonizm (gen.)

UCHO: narząd słuchu i równowagi:
- ucho zewnętrzne: małżowina uszna (zbiera dźwięki), kanał słuchowy, bł. bębenkowa;
- ucho środkowe: 3kosteczki słuchowe, trąbka Eustachiusza (wyrówn.ciśnienia wywieranego na bł.bęb.);
- ucho wewnętrzne:
błędnik (narząd równowagi, wyp.śródchłonką, przedsionek, 3kanały półkoliste-tam plamki[urzęsione kom.], nad nimi otolity [kryształki CACO3]) ślimak;

Droga fali dźwiękowej: powietrze-małżowina-p.słych.-bł.b.-3kosteczki-okienko owalne przedsionka-śródchłonka-n.Cortiego-impuls nerw.-n.słuchowy-ośrodki słuchowe(płat skroniowy)-wrażenie słuchu;

Częstotliwość odb.fal: 16-200 tys. Hz
Natężenie: 0-140db\

Układ nerwowy:
- ośrodkowy: mózg+rdzeń
- obwodowy: nerwy czaszkowe(12par), 31par nerwów rdzeniowych;
- autonomiczny: część wspólczulna i przywspółczulna;

MÓZG:
Istota szara: skupisko kom.nerwowych;
Istota biała: skupisko aksonów (biała osłonka mielinowa)
- kresomózgowie (kora mózgowa): b.pofałdowane,by zwiększyc powierzchnię; 4płaty: czołowy(ośr.ruchu i kojarzenia), ciemieniowy(czucia), potyliczny(wzroku), skroniowy(słuchu);
- międzymózgowie: korelacja między ukł.nerw. a hotm.; ośrodki motywacyjne)głodu i sytości, agresji, ucieczki, pragnienia, termoreg.)
- śródmózgowie: ośr.koordynacji ruchów gałek ocznych;
- tyłomózgowie i móżdżek(ośr.równowagi, koordynacji ruchów i st.napięcia mięśni)
- rdzeń przedłużony: ośr.utrzymania życia(oddechowe, pracy serca, połykania i ssania)

RDZEŃ KRĘGOWY:
rogi przednie: ruchowe, tylnie: czuciowe;
skóra(receptor)neuron czuciowy-rdzeń(neuron pośredniczący)-neuron ruchowy-efektor(mięsięń)

Mózg i rdzeń k są otoczone oponami mózgowo rdzeniowymi: opona twarda, pajęczynówka, opona miękka (między nimi dla amortyzacji płyn mózg.-rdzen.)
Zapalenie opon mózg.-bakterie w płynie powod.zapalenie;
Wodogłowie: produkt.zbyt dużej ilości płynu;

Odruch-reakcja na bodziec.
Odruchy:
- bezwarunkowe: wrodzone, nie zanikają, ośrodki w rdzeniu kręgowym;
- warunkowe: nabyte, zanikają, ośrodki w korze mózg.,na bazie od.bezwarunk.;

Autonomiczny układ nerwowy: działa bez naszej woli, unerwia narządy wewnętrzne;
Części pracują antagonistycznie:
- współczulna: związana z adrenaliną, przysp.akcji serca i częstotliwości oddechów, powiększ.źrenic, podniesienie cukru we krwi, zmniejsz.wydzielania śliny, produkcja enzymów trawiennych, spowalnianie produk.moczu;
- przywspółczulna: mediatorem jest acetylocholina, reszta na odwrót;

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata