profil

Notatka - oświecenie

poleca 87% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

„Sapere Aude” – ośmiel się być mądrym (Horacy)
sensualizm - wiedza i dyspozycje umysłu mają swe źródło w poznaniu duchowym
ateizm: dogmatyczny, septyczny, praktyczny
utylitaryzm – nie ważna jest intencja, ważny skutek dla dobra ogółu
Linneusz – 1.systematyczny układu roślin i zwierząt
Denis Diderot – „Wielka Encyklopedia Francuska”
wolteriański styl-celność, skrót myślowy, inteligencja, pełen paradoksów, dowcipów i efektownych sentancji
1773 – Komisja Edukacji Narodowej
Szkoła Rycerska, KEN, Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, teatr publiczny
Oświeceniowa powiastka filozoficzna: fabuła luźna, dominacja warstwy filozoficznej, uproszczona charakterystyka bohaterów, styl wolteriański, narrator zachowuje ironiczny dystans wobec opisywanej rzeczywistości, komizm, satyra, ironia, dydaktyczno-moralizatorski charakter utworu
utopia – Tomasz Morus
utopia prymitywistyczna –natura
utopia cywilizacyjna – nauka, wynalazki
1797 – hymn (1926) (J. Wybicki w Reggio)
„Przyjaciel” – bajka o fałszywości
„Szczur i kot” – bajka o zarozumialstwie
„Jagnię i wilcy” – bajka o prawie silniejszego
Rousseau „Nowa Heloiza” – sentymentalizm
rozum - uczucie
norma - prostota
stały świat wartości – ideałem natura
użyteczność – wzruszenia
abstrakcja – konkret
polityka, obyczajowość, historia, moralność – miłość, ucieczka z miasta, przyroda, polityka, historia, religia
satyra, bajka, poemat heroikomiczny, oda, hymn, komedia obyczajowa i polityczna, powiastka filozoficzna, powieść dydaktyczna – sielanka, elegia, oda, pieśń

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury