profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ośmiel się być mądrympoleca87%
Język polski

Notatka - oświecenie

„Sapere Aude” – ośmiel się być mądrym (Horacy) sensualizm - wiedza i dyspozycje umysłu mają swe źródło w poznaniu duchowym ateizm: dogmatyczny, septyczny, praktyczny utylitaryzm – nie ważna jest intencja, ważny skutek dla dobra ogółu Linneusz...poleca85%
Język polski

Czy człowiek oświecenia bał się losu mitycznego Ikara - notatka.

Oświecenie to czas triumfu rozumu. Powrót do klasycyzmu oraz zepchnięcie religii na dalszy plan spowodowało zmianę sposobu postrzegania świata. Odtąd „miarą wszechrzeczy stał się człowiek”, a naturapoleca85%
Historia

Notatka - oświecenie XVIII wiek

parafialnych. Liczba ludności bardzo wzrosła 1740 – Stanisław Konarski założył Collegium Nobilium 1747 – biblioteka braci Załuskich OŚWIECENIE Isaac Newton – wiadomo William Harley – opisał krążeniepoleca85%
Historia

Notatka - historia

z postawą racjonalistyczną i materialistyczną. Oświecenie , określane często jako wiek rozumu – prąd kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym