profil

Konspekt lekcji

poleca 88% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Scenariusz zajęć

Imię i nazwisko prowadzącego zajęcia
Charakterystyka grupy uczniów Klasa 3c. Liczba uczniów: 24
Temat jednostki metodycznej Nauka ataku z forhendu- ścięcia piłki- top spin

Cele operacyjne ogólne:

1. Poruszanie się przy stole

-przy odbiorze zagrywki

- w czasie wymiany piłek

2. Nauka ataku z forhenduCele operacyjne szczegółowe:

1. Odbicie piłki

- z lewej z dolną rotacją

- z prawej z dolną rotacją

2. Atak z forhendu

- atak przez ścięcie piłki

- atak top spin

Ogniwa zajęć:

1. Część organizacyjna
2. Podanie treści nowego tematu i rozgrzewka
3. Doskonalenie
4. Nauka ataku z forhendu
5. Podsumowanie zajęć

Treści zajęć:

1. Zbiórka
2. Powitanie klasy
3. Sprawdzenie obecności
4. Powitanie
1. Ścięcie piłki
2. Top SpinOpis rozgrzewki
1. Przysiady
2. Skłony
3. Bieg
1. Odbicie z lewej z dolna rotacja- z miejsca- z jednego kroku- z dwóch kroków
2. Obicie z prawej z dolną rotacją- z miejsca- z jednego kroku- z dwóch kroków
1. Uchwyt rakiety do ścięcia i top spin
2. Prowadzenie ręki przy ścięciu i top spinie
3. Ułożenie ciała
4. praca nóg
1. (Ocena postępów)Przypomnienie występowania najczęstszych błędów
2. Demonstracja ścięcia i top spinu przez uczniów którzy najlepiej opanowali nowy element

Metody i formy kształcenia:

1. Rozmowa kierowana
1. Zabawowo - naśladowcza
1. Zadaniowaścisła
1. Zadaniowaścisła
1.Rozmowa kierowana
2. Zadaniowa

Media edukacyjne:

1. Dziennik klasowy
1.Film video
1.Pokaz nauczyciela
1.Pokaz slajdów

Treści kształcenia:

Część organizacyjna
Przebieg lekcji
Podsumowanie zajęć

Czynności nauczyciela:

1.Sprawdzenie obecności2.Podanie tematu lekcji
1.Doskonalenie umiejętności poznanych na poprzednich lekcjach
2.Nauka nowych elementówścięcia i top spin
1.Nauczyciel podsumowuje zajęcia 2.Pożegnanie z klasą

Czynności uczniów:

1.Zbiórka w szeregu
2.Odliczanie
3.Meldunek
4.Okrzyk
1.Demonstracja poznanych wcześniej elementów przez najlepszych uczniów
2.Aktywne uczestnictwo w części doskonalącej i poznawczej
1.Zbiórka w szeregu2.Pożegnanie

III. Metody motywowania uczniów

1. Dobre oceny
2. Pochwała na forum klasy
3. Nagradzanie brawami

IV. Metody ewaluacji zajęć:

a. Metody kontroli osiągnięć uczniów
- Mini turniej z zastosowaniem nowo poznanych elementów gry

b. Ocena przebiegu zajęć z komentarzem:
- przebieg zajęć zgodnie z założeniami,
- ocena ogólna zajęć,
- ewentualne zmiany w części doskonalenia wcześniej poznanych elementów

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy