profil

Konspekt lekcji

poleca 84% 395 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONSPEKT LEKCJI


Prowadzące: ..............................................................

Przedmiot nauczania: Historia
Dział programowy: Człowiek i jego cywilizacja

Temat: Grody i podgrodzia w dawnej Polsce

Cele ogólne: Zapoznanie uczniów z powstawaniem grodów i podgrodzi
Cele operacyjne:
1. uczeń powinien wiedzieć jak wyglądały i gdzie powstawały grody i podgrodzia
2. uczeń powinien widzieć jaką spełniały funkcję grody i podgrodzia
3. uczeń powinien wiedzieć czym zajmowali się ich mieszkańcy
4. uczeń powinien poznać znaczenie takich pojęć jak: gród, podgrodzie, fosa, wały, targ
5. uczeń powinien umieć wskazać na mapie grody Polski
6. uczeń powinien swobodnie posługiwać się nowymi pojęciami
7. uczeń powinien wyciągnąć wnioski na podstawie poznanych faktów
8. uczeń powinien ćwiczyć współpracę w grupie

Metody nauczania:
1. praca z podręcznikiem
2. praca z mapą
3. pogadanka
4. opis
5. gra dydaktyczna- drama

Pomoce dydaktyczne:
1. podręczniki
2. tablica poglądowa
3. mapa Polski
4. mapka grodów i osad
5. model zamku romańskiego

Czas: 45 minut
Plan zajęć:
1. Powitanie
2. Sprawdzenie obecności
3. Sprawdzenie pracy domowej
4. Powtórzenie materiału
5. Podanie tematu i jego realizacja
6. Podsumowanie
7. Zadanie pracy domowej

Czynności organizacyjno-porządkowe, ogniwa, zasady Czas Czynności nauczyciela Czynności ucznia Pomoce dydaktyczne Uwagi
1. Sprawdzenie obecności uczniów 1minuta Nauczyciel odczytuje listę Uczniowie odpowiadają
2.Sprawdzenie pracy domowej 2 N- przechodzi po klasie i sprawdza odrobione praca domowe w zeszycie U- pokazują prace domowe w zeszycie
3.Powtórzenie poprzednio przerobionego materiału 5minut N- odpytuje jak dawniej ludzie mierzyli czas? U-odpowiadają Odpytywanie ustne zgłaszających się uczniów
4.Podanie tematu i jego realizacja 4minuty N- podsumowuje wypowiedzi uczniów i nawiązuje do treści nowej lekcji U-zapisują temat nowej lekcji do zeszytu Podsumowanie może zakończyć się oceną
5. Analiza tematu 5minut N- uświadamia uczniom cel lekcji, formułuje temat oraz jego zapis na tablicy U-uważnie słuchają
6.Realizacja tematu 20minut N- wprowadza nowe treści: zwrócenie uwagi uczniów na mapę Polski IX-XII przy tym N- poleca wyszukanie grodów i zwrócenie uwagi na ich położenieN- prowadzi pogadankę celem wyciagnięcia wnioskówN- przedstawia uczniom tablice z rekonstrukcją grodu z poleceniem wnikliwej obserwacji i opisuN- prowadzi pogadankę na temat funkcji grodu w oparciu o jego wygląd U-chętni uczniowie podchodzą do mapy, wskazują grody i określają ich najbliższe okoliceU- umieją wyciągać wnioski, że grody leżą w miejscach trudno dostępnychU-potrafią po chwili obserwacji opisać wygląd groduU-potrafią wyciągnąć wnioski poprzez obserwację i analizę położenia grodów Mapy, tablice poglądoweElementy źródłowe-ilustracje, tablice historyczneMapka grodów i osad Aktywacja uczniów słabychAktywizacja wszystkich uczniów
N- tworzy model grodu, wprowadza nowe słownictwo tj:gród, podgrodzie, fosa, wałyN- zadaje pytania o rolę podgrodzia wyznaczonych uczniów U-potrafią zbudować gród, lub model zamkuU-potrafią odpowiedzieć na zadane im pytania Materiały służące do zrobienia makiety Zainteresowanie ucznia czynnościami praktycznymi
7. Podsumowanie 3minuty N- ocenia aktywność uczniów, rozdaje mapy grodów i osad Wielkopolski, z poleceniem wklejenia ich do zeszytu i zaznaczenie kolorem czerwonym grodów U-potrafią wkleić mapki do zeszytu mapki Ocena uczniów za aktywność na lekcji
8.Zadanie pracy domowej 5minut N- zadaje pracę domowąN- przedstawia temat przyszłej lekcji U-zapisują zadaną pracę domową oraz kolejny temat lekcji

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty