profil

Unia polsko-litewska

poleca 84% 816 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Po śmierci Kazimierza Wielkiego na tronie polskim panuję dynastia Andegawenów. Rządzi król Ludwik. Nie miał on syna,który mógłby odziedziczyć po nim władzę. W 1374r. nadaję przywilej w Koszycach, w ramach którego zwalnia szlachtę od podatków, za wyjątkiem poradlnego. W zamian za to zgodą na panowanie kobiety.Do Polski przybywa księżniczka Jadwiga (zaręczona z arcyksięciem Wilhelmem).Na jej męża wybrano litewskiego księcia Jagiełłę. W 1384r. Jadwiga zostaję koronowana. Polscy możnowładcy doprowadzają do podpisania Unii w Krewie w 1385r. W wyniku jej Litwini przyjmą chrzest w obrządku katolickim, nastąpi włączenie Litwy do Polski, oba kraję zapłacą odszkodowanie za zerwane zaręczyny. W 1386r. odbywa się chrzest Jagiełły, żeni się on z Jadwigą i zostaję królem Polski. Królowa umiera młodo. Po jej śmierci następuję unia Wileńsko-Radomska. Odbywa się pokojowa chrystianizacja Litwy. Nie wcielono jej jednak do Polski z racji na kilkakrotnie większe terytorium. Jagiełło nie wszędzie ma władzę na Litwie, gdyż jest ona podzielona. Jest sojusz polko-litewski przeciwko krzyżakom.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: