profil

Unie Polski i Litwy, unie polsko-litewskie w skrócie

poleca 84% 1073 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

UNIE POLSKI Z LITWĄ

Krewo
14 VIII 1385
Postanowienia: Unia personalna – Jagiełło poślubi Jadwigę i zostanie królem Polski, Litwa przyjmie chrzest, zostanie przyłączona do Polski i pomoże odzyskać ziemie utracone przez Polskę, m.in. Śląsk i Pomorze.
Okoliczności, uwagi: zagrożenie Polski i Litwy przez Krzyżaków; planu Polski i Litwy dalszej ekspansji na ziemie ruskie.

Wilno i Radom
1401
Postanowienia: Witold uzna zwierzchnictwo Jagiełły i Korony, a Jagiełło uzna dożywotnią udzielną władzę Witolda na Litwie.
Okoliczności, uwagi: Witold pobity przez Tatarów nad Worsklą, zagrożony przez Zakon i Moskwę.

Horodło
2 X 1413
Postanowienia: Litwini i Polacy będą się porozumiewać przed wyborem swych władców; największe rodziny bojarskie przyjęte do herbów polskich, zwoływanie wspólnych sejmów polsko-litewskich, pewne instytucje i przywileje rozciągnięte na Litwę.
Okoliczności, uwagi: trwa zagrożenie obu krajów; szlachta litewska chce mieć takie same przywileje jak szlachta polska.

Wilno
1499
Postanowienia: potwierdzenie odrębności Litwy, dalsze zbliżenie ustrojowe.
Okoliczności, uwagi: porażki Polski wzmacniają pozycje Litwinów.

Mielnik
1501
Postanowienia: Przywrócenie unii personalnej, dalsze zbliżenie ustrojowe obu państwa.
Okoliczności, uwagi: ścisła unia obalona 1505 (unia personalna zachowana).

Lublin
1 VII 1569
Postanowienia: unia realna: wspólny i wspólnie wybierany będzie władca Litwy i Polski, wspólny sejm, polityka zagraniczna (wojny) i moneta; odrębne wojsko, urzędy, skarb, prawo; swoboda osiedlania się szlachty w całym państwie.
Okoliczności, uwagi: szlachta litewska dąży do zrównoważenia w prawach ze szlachtą polską, zagrożenie unii wobec braku potomstwa Zygmunta Augusta.

Hadziacz (unii nie zdołano wprowadzić w życie)
16 IX 1658
Postanowienia: ugoda z Kozakami zatwierdzona przez Sejm 12 V 1659; przewidywała, że Ruś stanie się trzecim równorzędnym składnikiem Rzeczypospolitej (z własnymi urzędami, wojskiem i trybunałem); równouprawnienie prawosławia.
Okoliczności, uwagi: tragiczna sytuacja międzynarodowa Rzeczypospolitej, pilna potrzeba zakończenia wojen kozackich.

Warszawa (postanowień Konstytucji 3 Maja nie zdążono wprowadzić w życie)
3 V 1791
Postanowienia: zniesienie odrębności państwowej Korony i Litwy (Rzeczpospolita ma się stać państwem jednolitym).

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta