profil

Strona bierna i I oraz II okres warunkowy

drukuj
poleca 85% 226 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Strona bierna „to be” + 3 forma czasownika
Present Simple - Am, is, are + 3f.
A letter is written – list jest pisany (codziennie)
Present Continuous – am, is, are + being + 3f.
A letter is being written – list jest pisany (teraz)
Past Simple was, were + 3f
A letter was written – list był pisany
Past Continuous was, were + being + 3f
A letter was being written – list był pisany
Present Perfect has, have + been + 3f
A letter has been written – list został napisany
Future Simple will + be + 3f
A letter will be written – list będzie napisany

I okres warunkowy
Future Simple if Present Simple
I will pay if I have a money
ja zapłacę jeśli mam pieniądze

II Future in the past if Past Simple
I would pay if I had a money.
Ja zapłaciłbym gdybym miał pieniądze.


Polecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
(0) Brak komentarzy
Gramatyka