profil

Kultura Rzymu.

poleca 85% 733 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Juliusz Cezar

1. Poezja
Jej rozkwit przypadł na czasy panowania Oktawiana. Wergiliusz był autorem sielanek Georgik. Napisał też epopeję patriotyczną Eneida. Horacy to autor licznych utworów lirycznych o różnorodnej tematyce i nastroju. Pisał wiersze refleksyjne, pieśni, poezje patriotyczne. Osiągną mistrzostwo poezji lirycznej. Autor Satyr, Epod. Owidiusz był twórcą poezji o tematyce miłosnej, tworzył dzieła mitologiczne. Został skazany na wygnanie do jednego z miast nad Morzem Czarnym i stamtąd pisał Żale. Inne dzieła: Menea, Amores, Heroides, Przemiany, Sztuka kochania.
2. Historiografia
W tej dziedzinie też wyróżnić możemy trzy wielkie osoby. Juliusz Cezar napisał dzieła O wojnie galijskiej, O wojnie domowej. Tytus Liwiusz pisał dobrym językiem i zajmująco lecz był mało krytyczny i nie odróżniał baśni od legend. Napisał on dzieło o historii Rzymu. Tacyt był autorem utworów opisujących dzieje cesarzy dwóch pierwszych dynastii. Był historykiem krytycznym i inteligentnym. Inne jego utwory to Żywot Agrykoli, Kroniki.
3. Rzeźba
Rzymianie byli naśladowcami greków. Ale w rzeźbie osiągnęli o wiele więcej, a konkretnie w rzeźbie portretowej. Nie bali się pokazywać brzydoty, starości albo wulgarności modela. Posągi pokazywały ludzi ubranych.
4. Sztuka wymowy
Bardzo ważną dziedziną w życiu rzymian była sztuka wymowy. Była to osobna dziedzina prozy i odgrywała ważną rolę w karierze polityka. Bezwzględnie najlepszym w tej dziedzinie mistrzem był Marek Tuliusz Cycero. Wygłaszał on mowy sądowe i polityczne.
5. Architektura
W tej dziedzinie też można zauważyć wzorowanie się na grekach. Większa staranność dotyczyła budowli świeckich a niżeli świątyń. Budowniczy posługiwali się cegłą i pewną zaprawą która podobna była do dzisiejszego betonu. Pozwoliło to na stosowanie zamiast płaskiego stropu półokrągłych sklepień i kopuł. Często wznoszono bazyliki i łuki triumfalne. Bardzo charakterystyczne były tremy- gmachy reprezentacyjne. Na szeroką skalę produkowano też gliniane dachówki. Budowle które wznosili rzymianie były bardzo mocne. Najsłynniejsze z nich to: Kolumna Trajana, Koloseum, Panteon, most Pont du Gard. Rzymscy inżynierowie potrafili też budować wodociągi. Bardzo znane były też drogi. Rzymianie przywiązywali do nich szczególną uwagę, głównie ze względu na armię. Jedna ze słynniejszych dróg to Droga Święta.
6. Prawo Rzymskie
Rzymianie bardzo dobrze rozwinęli prawo. Zawdzięczamy im dokonanie istotnego postępu na drodze ku ogólniejszemu formowaniu przepisów prawnych. Silne powiązanie prawników z praktyką, bogata kilkuwiekowa tradycja prawoznawstwa spowodowały, iż, choć Rzymianie nie stworzyli zamkniętego systemu norm prawnych, dorobek ich w postaci zbiorów konkretnych rozstrzygnięć, obszernych komentarzy oraz podręczników odegrał dużą rolę w kształtowaniu się systemów prawnych państw średniowiecznej i nowożytnej Europy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty