profil

Pojęcie i typologia grup społecznych

poleca 80% 897 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

grupa społeczna- tworzą ja przynajmniej 3 osoby, które łaczą się więziami społecznymi. Więzi te powstają dzięki wartością, celom i potrzebom.

Rodzaje grup:
-małe
-duże
-ograniczone
-inkluzywne
-ekskluzywne
-pierwotne i wtórne
-formalne i nieformalne

Literatura Pomocnicza:
1) J. Szczepański, Elementarne pojęcie socjologii, W-wa 1970
2) J. Turowski, Socjologia. Małe struktury społeczne, Lublin 2000

Podoba się? Tak Nie