profil

System demokratyczny

poleca 63% 117 głosów

Funkcjonuje w państwach, które opierają swój system na zasadach suwerenności narodu, pluralizmu politycznego, podziału władzy i państwa prawa. W państwie demokratycznym źródłem władzy są wszyscy obywatele,zaś władza wybierana na określony czas poddawana jest kontroli i ponosi odpowiedzialność przed całym społeczeństwem. Pojęcie państwa demokratycznego narodziło się w Europie jako wyraz wielowiekowych przemian politycznych i kształtowania się demokratycznych poglądów na kwestie społeczne i polityczne.Powszechnie uznaje się, że miejscem narodzin demokracji była Grecja. Tam sformułowano podstawowe założenia państwa demokratycznego jako wspólnoty opartej na tolerancji, otwartości i kierującej się w swoim postępowaniu zasadami prawa i racjonalności.Państwo demokratyczne może przybierać różne formy rządów, systemów politycznych i struktur terytorialnych.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta