profil

Kultura Średniowiecza.

poleca 85% 265 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Styl gotycki

DUALISTYCZNA

Miała charakter duchowny, a potem rycerski.

style architektoniczne
romański (kamienne, masywne, rola obronna, mało światła)
gotycki (katedry, kościoły, strzeliste, smukły, witraże, dużo światła)

wzorce osobowe
asceta (człowiek umartwiający swą duszę i ciało aby uzyskać zbawienie)
rycerz doskonały (walczył za wiarę, ojczyznę)

języki
łacina (urzędowy)
narodowy

przeciwstawne światy
Bóg
Szatan

dobro
duch
idealizm
dusza

zło
materia
materializm

ciało

AKADEMIA KRAKOWSKA
Ośrodek naukowy wybudowany przez królową Jadwigę. Uczelnia ta cieszyła się sporym autorytetem. Jej cechą było przezwyciężenie typowej dla średniowiecza postawy jaką była scholastyka (nauczanie wyjaśniające problemy, posługujące się biblią)

FILOZOFIE

św. Augustyn
Człowiek jako istota znajduje się między bytami wyższymi (aniołami) a niższymi (zwierzętami). Bóg ? anioły - człowiek - zwierzęta. Bóg ma prawo oceniać ludzi, którzy sami kierują swym losem. Człowiek jest rozdarty pomiędzy duchowością a cielesnością. Cielesne - zło, duchowe - dobro. Człowiek jest dobry i zły jednocześnie. Ma zdolność myślenia.

św. Tomasz
Człowiek musi walczyć ze swymi pokusami, być etyczny, moralny, cnotliwy, stabilny, posłuszny Bogu.

Bóg } istota najdoskonalsza

anioły czysta
święci / inteligencja
ludzie
zwierzęta
rośliny
— rzeczy

Świat jest harmonijny, odpowiednio zaplanowany przez doskonałego Boga. Każdy człowiek powinien starać się wznieść wyżej. Problemy etyczne ® harmonijny i rozumny świat jest odbiciem Boga.

św. Franciszek

Należy żyć w harmonii ze światem i wszystko kochać. Wiara powinna być radosna, prosta i wypływać z miłości. Nakazywał: ubóstwo, braterstwo i miłosierdzie. Wszystko co stworzył Bóg jest dobre i piękne, a zło wynika ze słabości ludzi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury