profil

Kultura średniowiecza i jej uniwersalny charakter.

poleca 82% 1544 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cecha charakterystyczną dla średniowiecza jest uniwersalizm, oznacza to, ze epoka miała te same założenie we wszystkich krajach europejskich, panowała w nich ta sama religia: chrześcijaństwo w obrządku rzymsko-katolickim i obowiązywał ten sam język - łacina.

Uniwersalizm to także jednolitość epoki polegająca na takiej samej formie kultury, filozofii, sztuki i literatury we wszystkich krajach chrześcijańskiej Europy.

Podstawą światopoglądu epoki był TEOCENTRYZM. Wszystkie działania człowieka średniowiecznego skupione były na Bogu, a wszystko co robił dla większej chwały twórcy stąd charakterystyczna dla tej epoki anonimowość sztuki.

Podoba się? Tak Nie