profil

Wstęp do Średniowiecza.

poleca 85% 170 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

ŚREDNIOWIECZE

476 – upadek Cesarstwa Rzymskiego
800 – Karol Wielki cesarzem
1000 – Europa czeka na koniec świata
1321 – kończenie „Boskiej Komedii” przez Dantego
1364 – założenie uniwersytetu w Krakowie
1455 – odkrycie druku przez Gutenberga
1492 – odkrycie Ameryki przez Kolumba

Filmowe wizje średniowiecza:
* „Krzyżacy”
* „Imię róży”
* „Andrzej Rublow”

Średniowiecze to najbardziej religijna epoka w dziejach kultury europejskiej. Trwała od 1000 lat, a Polsce ok. 500 lat. Najważniejszą księgą średniowiecza była Biblia.

To epoka:
* wspaniałych katedr,
* bezcennych rękopisów,
* wielkich epidemii i krucjat,
* polowań na czarownice,
* długich wojen,
* rozkwitu kościoła,
* herezji i sekt,
* rozmyślań o śmierci.

Słynne hasła:
• memento Mori – pamiętaj o śmierci
• dance macabre – taniec śmierci
• ars moriencki – sztuka umierania
• vanitas vanitatum – marność nad marnościami

Polska literatura średniowiecza:
a. przeważnie anonimowa
b. dwujęzyczna
c. rękopiśmienna

Teocentryzm – umowne określenie moralności epoki, głęboko religijnej, co wpłynęło na całkowity kształt kultury średniowiecznej.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Teksty kultury