profil

Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury w konfrontacji z Twoim modelem życia rodzinnego.

poleca 86% 102 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Gabriela Zapolska Eliza Orzeszkowa

Temat: Rodzice i dzieci w przekazie z różnych epok literatury, w konfrontacji z Twoim modelem życia
rodzinnego.


I Literatura podmiotu

1. Balzak Honoriusz: Ojciec Goriot. Wrocław: Siedmioróg, 1998. ISBN 83-7162-487-5.
2. Mrożek Sławomir: Tango. Wyd. 3. Warszawa: Noir sur blanc. 2002. ISBN 83-88459-77-5.
3. Niemcewicz Julian Ursyn: Powrót posła. Wrocław: Siedmioróg, 1999. ISBN 83-7162-535-9.
4. Orzeszkowa Eliza: Nad Niemnem. Wrocław: Siedmioróg, 1999. ISBN83-7162-541-3.
5. Parandowski Jan: Mitologia. 1992. Mit o Demeter i Korze. ISBN 0-907587-85-2.
6. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3 popr. 1980. Przypowieść
o synu marnotrawnym.
7. Zapolska Gabriela: Moralność pani Dulskiej. Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1974.
ISBN 83-218-0307-5.

II Literatura przedmiotu

1. Chruszczewska Anna, Urbaniak Sylwia: Poradnik Licealisty. Język polski. Nowa matura.
Prezentacja i rozmowa. Przygotowanie krok po kroku. Warszawa: Kram, 2004.
ISBN 83-89171-96-1.
2. Miłkowski Tomasz, Termer Janusz: Leksykon dzieł i tematów literatury polskiej. Wyd. 3 uzup.
Warszawa: Książka i Wiedza, 1998, 2003. s. 614-615. ISBN 83-05-13261-7.

III Ramowy plan wypowiedzi:

1. Określenie problemu
a. rodzina jako podstawowa i najpowszechniejsza forma życia społecznego,
b. ogólnie ujęte funkcje rodziny,
c. wzorce rodzin ze względu na pochodzenie,
2. Kolejność prezentowanych treści:
a. mój model życia rodzinnego zbliżony do modelu przedstawionego w „Powrocie posła”
J.U. Niemcewicza,
b. znaczenie środowiska rodzinnego,
c. rodzic i dziecko w przypowieści o synu marnotrawnym,
d. cierpiąca matka w micie o Demeter i Korze,
e. wychowanie w duchu patriotyzmu w „Powrocie posła” J.U. Niemcewicza, panujące
ogólne zrozumienie, miłość i szacunek w rodzinie,
f. dzieci jako pozbawieni uczuć egoiści poprzez wychowanie materialne,
g. przykład wychowania w istocie materializmu w „Ojcu Goriot” Honoriusza Balzacka,
h. rodzina Benedykta Korczyńskiego w powieści „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej,
i. stosunki i atmosfera rodzinna panująca w rodzinie Korczyńskich,
j. relacje rodzinne w „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej,
k. postawa Zbyszka Dulskiego,
l. awangardowa rodzina inteligencka zaprezentowana w „Tangu” Sławomira Mrożka,
ł. stosunek Artura do sytuacji panującej w rodzinie,
3. Wnioski:
a. motyw rodziny ukazany jest w wielu epokach literackich,
b. rodziny współczesne zatracają swoje podstawowe funkcje,
c. literatura przedstawiająca wzorce których należy unikać bądź naśladować,
d. złe zachowania mają podłoże w wychowaniu rodzinnym,
e. rodzina jako podstawowa komórka budująca społeczeństwo, kształtuje obywateli.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty