profil

konfrontacyjny

poleca b/d

‘rozwiązujący coś drogą konfrontacji, dążący do konfrontacji’; od XX w.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści