profil

Rośliny to organizmy kosmopolityczne. Co umożliwiło im opanowanie różnych środowisk.

poleca 82% 965 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rośliny to kosmopolityczne organizmy czyli gatunki rozprzestrzenione na wielu kontynentach i różnych strefach klimatycznych.
Gatunki niektórych roślin nie da się zaobserwować we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej, ponieważ większość z nich nie są odporne na zimno, gorące lub ziemię zbyt wilgotną, suchą. Głównymi czynnikami odpowiedzialnymi za rozmieszczenie gatunku, wyglądzie i budowie roślin jest:
-temperatura nasłoneczniania
-wilgotność
-zasolenie
- poziom substancji odżywczych

W podkrólestwie roślin wyróżnia się 11 gromad w tym 10 gromad glonów i gromadę roślin telomowych (mszaki, paprotniki, gozalążkowe i
okrytozalążkowe)

BRUNATNICE
rośliny obejmujące ok. 200 gatunków plechy oliwkowozielone do ciemnobrązowych, zawierają oprócz chlorofilu barwnik fukoksantynę, inne
ksantofile i %u03B2- karoten; przytwierdzone do podłoża (z wyjątkiem niektórych gat. gronorostów), zróżnicowane od nitkowatych, wielkość kilku
mm, do bardzo dużych, morfologicznie przypominających rośliny wyższe (wielkomorszczyn, ponad 100 m), często z pławnymi pęcherzami; szczególnie licznie i bujnie żyją w zimnych i umiarkowanych wodach oceanów półkuli północnym ale też w wodach półkuli południowej; z plech niektórych gatunków uzyskuje się jod, potas (K2CO3), sodę, kwas alginowy, mające szerokie zastosowanie przemyśle i farmaceutyce; niektóre gatunki wykorzystywane jako nawóz, pasza lub pokarm

GLONY
obejmują ponad 20 tys. gat. należących do 20 b. zróżnicowanych klas, m.in.sinice, krasnorosty, okrzemki, brunatnice, bruzdnice, zielenice właściwe, sprzężnice, ramienice oraz złotki itp.. Glony żyją we wszelkich siedliskach wodnych i wilgotnych lądowych przy dostępie światła (nawet słabym, np. w glebie), gdzie są ważnymi (w głębinach i na śniegu zwykle jedynymi) producentami materii organicznej i decydują o biologicznej produkcji ekosystemów (zwłaszcza wodnych). Niektóre glony są wykorzystywane bezpośrednio jako nawóz, pasza lub pokarm, a z niektórych (także hodowanych) uzyskuje się wiele substancji cennych dla przemysłu spożywczego, farmaceutycznego, chemicznego, papierniczego.

POROSTY
to organizmy posiadające jadro komórkowe nie tworzące tlenek. Porosty mają duże zdolności przetrwania w bardzo trudnych warunkach, dlatego zaliczane są do organizmów pionierskich, które mogą zasiedlać tereny pustynne, skaliste, wilgotne oraz wody słodkie i słone. Pasożyty występują w tlenku innych organizmów. Rozmnażają się wegetatywnie przez fragmentację plechy.


MSZAKI I PAPROTNIKI
należą do królestwa roślin. W swojej budowie wykazują przystosowanie do środowiska lądowego -wytwarzanie tlenku (okrywająca, zmacniająca, naczyniowa, twórcza) -wytwarzanie organów (korzeń, łodyga, liść u roślin wyższych kwiatów) Mszaki zamieszkują środowiska wilgotne, mają postać ulistnionej łodygi do podłoża, przytwierdzone są chwytnikami Mszaki dzielą się na trzy klasy: najbardziej prymitywne glewiki,
wątrobowce i mchy.
Znaczna role odgrywają mchy posiadają one zdolność retencji (gromadzenia H2O), biorą udział w tworzeniu gleby, stanowią składnik torfu, stosowany jest w medycynie i są organizmami pionierskimi (jako pierwsze zasiedlują nowe tereny) Wątrobowce są najprymitywniejszymi roślinami lądowymi.

GRZYBY
Grzyby obejmują ok. 100 tys. gatunków roślin w większości lądowych. Ciało ich składa się ze skrzypek formatujących grzybnie. Rozmnażają się płciowo (gamety) lub bezpłciowo (pączkowanie, podział grzybni, zarodniki. Grzyby dzielą się na:
Workowce:
-drożdże
Podstawczaki:
- grzyby kapeluszowe: muchomor, kozak, pieczarka

Znaczenie grzybów:
- rozkładają substancje organiczne i przekształcają je na związki proste
- wpływają na żyzność gleby i na wysokość plonów roślin użytecznych dla
człowieka
- człowiek bezpośrednio korzysta z grzybów jako przyprawy
- pewne gatunki drożdży używane są na pasze dla zwierząt domowych
- maja zastosowanie w medycynie
Pod względem chemicznym ciało składa się z chityny.

Rośliny Nasienne:
NAGONAZSIENNE (Nagozalążkowe)
OKRYTONASIENNE (Okrytozalążkowe)

Rośliny nasienne to organizmy większości lądowe, posiadają najlepiej wykształcone tkanki i organy z wyjątkiem traw-przyrastają na długość
Organem rozrodczym żeńskim jest zalążek, który po zapłodnieniu przez ziarno pyłku przekształca się w nasiono. Nasiono zawiera substancje
odżywcze i łupnie.

Podział Roślin Nasiennych
Nagonasienne:
- Drobnolistne (jodła, modrzew)
- Wielkolistne (sagowce)
Okrytonasienne:
- Jednoliścienne (wszystkie trawy, (tulipany)
Dwuliścienne (wszystkie drzewa liściaste)

Znaczeniem roślin nasiennych:
produkcja tlenu, stanowią pokarm, i maja zastosowanie w medycynie

Rośliny wytworzyły wiele systemów, form czy organów, które umożliwiają im przeżycie w ciężkich warunkach. Jednak nie znalazły jeszcze sposobu na przetrwanie tam, gdzie w naturalne środowisko ingeruje człowiek. Dlatego należy pamiętać o tym, że nie należy niszczyć roślin, gdyż to przecież dzięki nim nasza atmosfera zawiera tlen, bez którego żaden organizm nie jest w stanie funkcjonować.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty