profil

Wpływ człowieka na klimat

poleca 88% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na zmianę klimatu spowodowanego przez ludzi jest bardzo dużo przykładów. Ja opiszę parę z nich.
„(...) Początki rozwoju rolnictwa były jednocześnie początkami wpływu człowieka na klimat. Aby uzyskać tereny pod uprawy, na wielu obszarach niszczono roślinność leśną, co przyczyniało się do wzrostu prędkości wiatru oraz zmian reżimu temperatury i wilgotności dolnej warstwy atmosfery. Zmieniała się także wilgotność gleby, parowanie i odpływy rzeczne. Wycinanie wielkich obszarów lasów równikowych zmniejsza również zawartość tlenu; prowadzi też do ekspansji terenów zurbanizowanych lub podatnych na erozję obszarów suchych, pustynnych. W efekcie zmieniają się właściwości fizyczne powierzchni planety i procesy pochłaniania lub odbijania energii słonecznej
Początki tzw. Ewolucji przemysłowej był kolejnym etapem wpływu człowieka na klimat. Spalanie paliw kopalnych dostarcza do atmosfery więcej gazów szklarniowych i pyłów. Gazy te zatrzymując wypromieniowanie ziemskie powodują wzrost temperatury powietrza, pyły mogą zaś hamować dopływ energii słonecznej do powierzchni Ziemi.(...)” atlas świata str. 205
Dwutlenek węgla w atmosferze z jednej strony przepuszcza promieniowanie słoneczne, ale z drugiej w znacznym stopniu pochłania długofalowe promieniowanie Ziemi, co prowadzi do wzrostu temperatury. Podwojenie zawartości dwutlenku węgla w atmosferze może spowodować podniesienie średniej temperatury Ziemi o 4OC, to znaczy do 18O. Proces zmian termicznych Ziemi nazwano efektem cieplarnianym, w wyniku którego może nastąpić ocieplenie klimatu oraz topnienie lodowców górskich i lądolodów, co spowoduje podniesienie poziomu wód oceanów nawet o 4 m. Zniknęłyby wtedy wyspy Oceanii, które wznoszą się do 2 m.n.p.m.
Emisja zanieczyszczeń w powietrze przy niekorzystnej cyrkulacji atmosferycznej wywołuje także inne zjawisko, zwane smogiem, który jest toksyczną mgłą, groźną dla zdrowia człowieka. Powoduje to zmniejszenie temperatury ponieważ przez ten smug nie mogą w pełni dotrzeć promienie słoneczne na powierzchnię Ziemi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta