profil

Klimat

poleca 66% 38 głosów

Ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji, charakterystyczny dla danego obszaru (miejsca, regionu) przebieg stanów pogody, zmieniający się w cyklu rocznym, nosi nazwę klimatu. Badaniami klimatu zajmuje

Mapa stref klimatycznych wg W. Okołowicza.

się odrębna dyscyplina badawcza – klimatologia.

Klimat kształtowany jest pod wpływem szeregu czynników i procesów klimatotwórczych. Do najważniejszych z nich należą:

• szerokość geograficzna,
• rozmieszczenie oraz wielkość lądów i oceanów,
• wysokość nad poziom morza,
• rzeźba terenu,
• stałe wiatry,
• prądy morskie,
• pokrycie terenu,
• działalność człowieka.

Zróżnicowane warunki klimatyczne panujące w różnych miejscach geosystemu kuli ziemskiej są podstawą przeprowadzania klasyfikacji klimatów. Jedną z częściej stosowanych klasyfikacji klimatów jest podział W. Okołowicza. Wyróżnił on pięć stref klimatycznych:

• równikową,
• dwie zwrotnikowe,
• dwie podzwrotnikowe,
• dwie umiarkowane,
• dwie okołobiegunowe.
Strefy te podzielone są na szereg typów i odmian klimatów.

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści
  • Klimat