profil

Jaki wpływ na rolnictwo ma klimat

poleca 85% 728 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KLIMAT [gr.], geogr. całokształt pogody regionu lub miejsca, ukształtowany przez położenie geogr. oraz właściwości fiz. danego obszaru i określony na podstawie wieloletnich obserwacji. O kształtowaniu się k. decydują: promieniowanie słoneczne, obieg wody w przyrodzie, cyrkulacja powietrza, gł. w troposferze; przebieg zjawisk i procesów wpływających na k. zależy od czynników geogr. (szerokość geogr., wysokość n.p.m., rzeźba powierzchni lądowej, charakter podłoża i jego pokrycie) oraz działalności człowieka; k. przejawia się poprzez następujące elementy: promieniowanie słoneczne, temperatura powietrza, wilgotność powietrza, zachmurzenie, opady atmosf., ciśnienie atmosf. oraz związane z nim wiatry.


ROLNICTWO, jedna z najstarszych i podstawowych dziedzin gospodarki, wytwórczość materialna, której gł. celem jest dostarczenie człowiekowi żywności do bezpośredniej konsumpcji lub po przetworzeniu w zakładach przemysłu spoż


Klimat od stuleci jest wrogiem i przyjacielem człowieka. Człowiek szukając sprzyjających warunków do osiedlenia sie wędrował po całym kontynencie. Człowiek zapoczątkował rolnictwo które stało się głównym dostawcą pożywienia. Nie w każdym miejscu na Ziemi czlowiek może uprawiać rolnictwo, a to wszystko spowodowane jest przez klimat. Jeżeli strefa klimatyczna jest umiarkowana to sprzyja ona rolnictwu. Odpowienia temperatura i opady sprzyjają plonom. W Polsce mamy bardzo dobre warunki do uprawy, poniewaz nasze gleby są żyzne , a warunki pogodowe są zapewniają wszystko czego potrzeba. Niestety klimat niepozwala uprawiać rolnictwa wszędzie. Biorąc pod uwagę płn.Afryke uprawa roli jest niemożliwa. Bardzo wysokie temperatury i prawie całkowity brak opadów uniemożliwia uprawe rolnictwa. Na pustyniach również nie da się uprawiać niczego,ponieważ są to połacie piasku a nie żyznej gleby. Oczywiście ludzie mogliby nawadniać sztucznie swoje pola, jednak w niektórych częściach świata jest to poprostu niekorzystne. Na kole podbiegunowym jest podobna sytuacja. Brak opadów, bardzo niska temperatura i brak naturalnej gleby również uniemożliwia uprawę pól.

Podsumowywując, klimat sprzyja uprawie roli ale jednocześnie ją uniemożliwia. Człowiek od stuleci radzi sobie z niedogodnościami klimatu. Może za kilkadziesiat lat uprawa rolnictwa będzie możliwa w suchym klimacie Afryki jak i w wielu innych miejscach na Ziemi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata