profil

Renesans - nowy prąd w życiu ludzkości.

poleca 85% 103 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kultura renesansowa rozwijała się od początku XIVw we Włoszech, poczym powoli rodziła się także w innych krajach Europejskich. Włochy były pośrednikiem szlaków handlowych między wschodem a zachodem tak więc to one zyskiwały co raz to nowe prądy z różnych stron świata. Tak narodziło się Odrodzenie. Owa epoka zostawiła po sobie wiele śladów a wszystko to zaczęło się od reform w kościołach katolikańskich.
Reformacja oderwała 1/3 Europy od kościoła katolickiego. Przyczyniła się ona do rozwoju tolerancji religijnej, rozkwitu różnych kultur, języków i literatur narodowych. Za stworzyciela reform uznaje się Marcina Lutra, który w 1517 roku ogłosił swoje tezy . Powstały nowe prądy religijne, które niekiedy były powodem wybuchów długoletnich wojen religijnych. Powstało wiele odłamów kościelnych, wproawdzających chaos w ówczesnym państwie. Luteranizm- twórcą był Marcin Luter. Wyznawcy głosili , iż można interpretować biblie indywidualnie, tłumacząc na języki narodowe, a także iż Kościół nie jest jedynym autorytetem ludzkości i nie może udzielać rozgrzeszenia. Kalwinizm- twórcą był Jan Kalwin. Kalwiniści wierzyli w przeznaczenie czyli sądzili że każdy człowiek ma swój los zapisany w gwiazdach inie można go zmienić. Anglikanizm- powstał w Angli ze względu na ówczsnego króla. Chciał on bowiem poślubić kolejną żonę lecz kościół zabraniał rozwodu tak więc on sam mianował się głową nowego nurtu religijnego. Arianie -Nurt ten rozwinął się w Polsce. Arianie potępiali poddaństwo chłopów, głosili potrzebę dzielenia się swoim majatkiem. Głównym i najwazniejszym prądem renesansu był Humanizm. Wszystko skupiało się wookół człowieka.i boga. Ludzie postępowali zgodnie z hasłami: „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce” , „Do źródeł”, „Człowiek jest kowalem swojego losu”, "Człowiek jest miarą wszechrzeczy”. Z tego okresu można wyróżnić słynnych Polskich artystów literackich. Są to m.in. Mikołaj Rej, który w swoim życiu wiele osiągnął i napisał. Jego najsłynniejszymi dziełami są utwory pt. "Żywot człowieka poczciwego", "Psałterz Dawidów", "Żywot Józefa". Opisywał on głównie właśnie relacje człowiek-Bóg poniewarz kościół w tym okresie odgrywał również ważną rolę. Kolejnym wielkim pisarzem był Jan Kochanowski wraz ze swoimi dziełami: "Czego chcesz od nas, Panie" (uważana za początki polskiej literatury) , "Odprawa posłów greckich", a także treny poświęcone śmierci swojej najukochańszej córki. Andrzej Frycz Modrzewski skupił się bardziej na odnowieniu Polski. Napisał 5 ksiąg w "O naprawie Rzeczpospolitej" z nadzieją iż jego nawoływania dadzą skutek. Piotr skarga wsławił się zaś "Kazaniami sejmowymi" i "Zywotami świętych". Ten zwolennik Kontrreformacji był przeciwnikiem obecnej władzy Zygmunta III Wazy. Nie tylko Polacy odnieśli sukces w literaturze. Znaną i cenioną osobą był William Szekspir. Napisał m.in."Romeo i Julie", "Hamleta", "Makbeta". Podobnie wsławił się Erazm z Roterdamu ("Pochwała głupoty") i Tomasz Morus ("Utopia"). W latach Renesansu utworzyły się nowe gatunki literackie tj. Fraszka, która jest utworem o charakterze humorystyczno-satyrycznym. Pieśń, gatunek liryki przeznaczony do śpiewu. Tren, utór zapoczątkowany przez Jana Kochanowskiego o treści żałobnej, poświęconej zmarłej osobie. Sonet zaś jest to utwór wierszowany o charakterze liryczno-refleksyjnym. Również w muzyce nastąpił znaczny rozwój. Śpiewano głównie pieśni religijne z muzyką polifoniczną, czyli śpiewaną na klika głosów, wraz z nielicznymi instrumentami. Najsławniejszymi kompozytorami tego okresu są Mikołaj Gomółka i Wacław z Szamotuł. Polacy jednak nie mogą pochwalić się tak wspaniałymi malarzami jak artyści z Włoch i z innych państw europejskich. Doskonałym tego przykładem jest Leonardo da Vinci, wszechwykształcony Włoch i uzdolniony malarz. Namalował on m.in."Ostatnią wieczerze" ponownie ukazując relację człowiek-Bóg. W jego dziełach jest nuta tajemniczości i wspaniałości. "Mona Lisa" jest jednym z najwspanialszych dzieł renesansowych. Rafael Santi wzorując się na postaciach z biblii namalował swoje słynne Madonny. Podobną sławę zdobyły obrazy Michelangela Buonarotti .Michał Anioł zdobył sławę poprzez obraz "Świeta rodzina" jednak bardziej wsławił się freskami. "Sąd ostateczny" i "Stworzenie Adama" , które po dziś dzień są sławne i cenione zaś jego rzeźby stanowiły podstawę oświecenia("Pieta watykańska","Dawid"). To na nim wzorowali się ówcześni artyści. Podstawową cechą rzeźby renesansowej było idealne piękno. W sztuce tej prowadzono badania nad proporcjami, mechaniką ruchu i anatomią ciała. Wszystkie niedoskonałości musiałby być dokładnie retuszowane. Szczególną rolę w renesansie odgrywały: porządek, jasność, prostota, uniwersalizm i harmonia. Życie w epoce oświecenie nie toczyło się tylko wokół sztuki, literatury i architektury. Byli także ludzie ciekawi swiata. Krzysztof Kolumb, Amerigo Vespucci czy Ferdynant Magellan chcieli dowiedzieć się czegos więcej po odkryciu Kopernika ("O obrocie ciał niebieskich") . Wyruszyli oni bowiem na poszukiwanie nowych lądów. Ich determinacja prowadziła niekiedy do skutku.
Podsumowując, renesans jest epoką głębokich przemian i rozważań ludzkich. Poprzez reformy kościoła ludzie zaczęli inaczej spostrzegać świat, kierując się hasłem: "Człowiekiem jestem i nic co ludzkie nie jest mi obce" Terencjusza. Za oficjalną datę końca renesansu uważa się rok 1600 czyli XVII wiek.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Teksty kultury