profil

Rola krwi

poleca 85% 1063 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Krew jest swoistą odmianą tkanki łącznej której substancja między komórkowa jest płynna. Jest to mieszanina płynnego osocza z zamieszczonymi w niej krwinkami i innymi substancjami. Osocze stanowi 55% objętości krwi i składa się w 92% z wody a w 7% z białek i albuminy, globuliny, fibrynogenu i 1% inne związki, glukoza, aminokwasy, lipidy i składniki nieorganiczne zawierające jony sodowe, potasowe, chlorowe, wapniowe, magnezowe i fosforowe.
Funkcje krwi:
1. Przenoszenie tlenu i substancji odzywczych do każdej komórki.
2. Ochrona organizmu przed bakteriami i ciałami obcymi.
3. Odbieranie produktów rozpadu, które powstają w procesach przemiany i muszą ulec wydaleniu.
4. Utrzymywanie stałości składu środowiska niezależnie od wyników wewnętrznych i zewnętrznych (wilgotność, temperatura)
5. Zapewnienie "łączności" między całym ustrojem za pomocą substancji krążących we krwi.
Krwinki dzielimy na:
-Czerwone- to erytrocyty
-Białe- to leukocyty, monocyty, limfocyty i trombocyty czyli płytki krwi.
Rolę nośnika tlenu do wszystkich komórek organizmu pełnią erytrocyty. Elastyczne krągłe dwuwklęsłe komórki o średnicy od 6-9 nikronów. Taka budowa pozwala na łatwe odkształcanie erytrocytów przy przechodzeniu przez żyły i bardzo cienkie naczynia włosowate.
Ochroną organizmu zajmują się krwinki białe. Ich budowa umożliwia poruszanie się ruchem pełzakowatym i przenikanie przez ścianki naczyń krwionośnych, mogą też przekształcać się w inne typy komórek i tkanki łącznej. Stąd ich rola w procesie zabliźniania się ran. Krwinki białe wytwarzają też przeciwciała odgrywając zasadniczą rolę w procesach odpornościowych. Monocyty oprócz zwalczania ciał obcych, wytwarzają interferon- białko hamujące rozmnażanie wirusów.
Trombocyty- małe owalne krwinki o ostrych brzegach i dużym jądrze zwane płytkami krwi zapoczątkowują proces krzepnięcia i wraz z fibryną nie dopuszczają do krwotoków i uszkodzenia naczyń krwionośnych. Krew dzięki płynnej budowie, elastyczności i wielopostaciowości krwinek, krąży i dociera do wszystkich komórek, tkanek i narządów. Zaopatruje cały organizm w tlen, odprowadza produkty rozpadu do wątroby, nerek itd. Również możliwość przekształcania i umiejętność wytwarzania różnych substancji pomocniczych pomaga krwi spełniać wszystkie funkcje.

Bibliografia:
Encyklopedia- "Wiedzy i życia"
Encyklopedia zdrowia- "Ludzkie ciało"

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty