profil

Past Simple+Past Continous+present Simple+ Present Continous+present Perfect

poleca 85% 434 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zastosowanie:*sytuacje stałe np.I come from Italy
*Mówienie o upodobaniach np.He likes techno music
*rutyna
Twierdzenia:
He,She.It-czasownik+s I,you,We,They-czasownik
Przeczenia:
I,You,We,They-don’t He,She,It-doesn’t
Pytania:
I,You,We,They-do He,She,It-does
PRESENT CONTINOUS
Zastosowanie:*Czynności odbywające się w chwili mówienia np.He’swriting a letter to his parent’s
*Czynnoci i stany tymczasowe w terażniejszosci np.I’m living in a hostel at the moment
*Plany na przyszłość
CZASOWNIK+S
I-am You-are He,She,It-is They,We-are
PAST SIMPLE
Zastosowanie:*Często występuje z określeniami czasu np.yesterday,last week itd.
*Czas przeszły
*W pytaniach w czasie Past Simple pojawia się operator DID oraz bezokolicznik czasownika gł.np.Did you watch tv yesterday?
*Pytania z was/were tworzymy poprzez postawienie orzeczenia przed podmiotem np.Were you at school yesterday?
*Przeczenia w Past Simple tworzymy stawiając didn’t przed bezokolicznikiem czasu gł.np.He didn’t like a party.
CZSAOWNIK + ED (REGULARNE) / II FORMA (NIEREGULARNE)
I,He,She,It-Was You,We,They-Were
PAST CONTINOUS
Zastosowanie:*Używamy gdy chcemy powiedzieć,że ktoż był w trakcie wykonywania jakiejś czynności w danym momencie czsau w przeszłości.Czynność ta rozpoczęta była przed tym określonym momentem lecz nie została zakończona np.What were you doing at 5 o’clock yesterday?
*Past Simple i Past Continous często razem występują.Past Continous określa czynności rozciągniete w czasie, a Past Continous wydarzenia krótkotrwałe np.I was standing at the bus stop when somebody stole my bag;While I was waiting outside the cinema,I saw Gina.
CZASOWNIK + ING
I,He,She,It-Was You,We,They-Were


PRESENT PERFECT
Zastosowanie:*Present perfect określa czynność przeszłą, której skótek jest odczuwalny w obecnej chwili np.I’v lost my bag (=I haven’t got it now)
*Coś co stało się niedawno np.Dave has bought a car
*nie wystepuje z określeniami czasu
*have/has been-ktoś gdzieś pojechał i powrócił have/has gone-pojechał lecz nie powrócił
CZASOWNIK + ED (REGULARNE) / III FORMA (NIE REGULARNE)
I,You,We,They-have He,She,It-has


Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata