profil

Present Continous Tense - Czas teraźniejszy ciągły

poleca 85% 551 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Używany, gdy mówimy o czynności wykonywanej w chwili mówienia.

2. Słówka charakterystyczne
- now - teraz
- at the moment - w tym momencie
- at present - obecnie, w teraźniejszość

3. Konstrukcje zdań
a) zdanie twierdzące
Osoba (I,you,he,she......) + am, is, are + czasownik z końcówką "ing" + reszta zdania + now.
b) zdanie pytające
Am, is, are + osoba (I,you,he,she......) + czasownik z końcówką "ing" + reszta zdania + now.
c) zdanie przeczące
Osoba (I,you,he,she......) + amn't, isn't, aren't + czasownik z końcówką "ing" + reszta zdania + now.

For example:
Mark siedzi.
Mark is sitting, now.
Is Mark sitting, now?
Mark isn't sitting, now.


Is+not = isn't
are+nor = aren't

4. Present Continous używamy mówiąc o przyszłości najbliższej i zamierzonej, przy użyciu konstrukcji "be going to" - zamierzać, mieć zamiar.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy

całkiem całkiem. przydałoby się więcej przykładów dla mnie na 4

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Ciekawostki ze świata
Gramatyka