profil

Czego uczy nas współczesnych Księga Hioba.

poleca 84% 513 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych, Starego Testamentu. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ze względu na zawarte w niej prawdy moralne. To one właśnie stanowią, iż dzieło to było i jest jedynym z najważniejszych dla kultury europejskiej i światowej.

Historia Hioba jest przypowieścią o nie zawinionym cierpieniu. Hiob był „mężem sprawiedliwym’, wypełniającym wszystkie nakazy Boga, miłującym Go. Został jednak skazany przez Pana na cierpienia i wystawiony na próbę. Jahwe za namową szatana, pozbawił go majątku, jego dzieci zostały zabite a on sam zachorował na trąd. Przyjaciele zarzucali mu grzech i pychę. Nakazywali mu aby przyznał się do winy i spełnił pokutę. Czy Hiob uległ namową przyjaciół? „Mąż sprawiedliwy’ zapiera się grzechu i buntuje się przeciwko Bogu. Pragnie śmierci i indywidualnego spotkania ze Stwórcą aby móc przeniknąć działania Boga. Pragnie wiedzieć, dlaczego cierpi niezasłużenie. Pomimo tego, że Hiob buntuje się przeciwko Bogu, nigdy nie zbluźni przeciw Niemu. Za swoją postawę zostanie wynagrodzony w dwójnasób.

Czego uczy nas, ludzi współczesnych ta jedna z najbardziej uniwersalnych ksiąg Starego Testamentu? Ludzie współcześni stawiają sobie pytania co Hiob: dlaczego cierpimy niewinnie? Dlaczego spadają na nas nieszczęścia i choroby choć jesteśmy bogobojni? Czy warto być niewinnym, bezgrzesznym tak, jak Hiob? Przecież był bez grzechu a Bóg zesłał na niego trąd, pozbawił go rodziny, honoru.

Księga Hioba uczy nas prawdziwej wiary, abyśmy wierzyli w Boga bez względu na okoliczności, które towarzyszą nam w życiu. Uczy nas również stosunku do cierpienia. Hiob przyjął je z rąk Boga podobnie jak dobro. Dla współczesnego człowieka postępowanie Hioba jest trudne do zaakceptowania. Człowiek bowiem boi się cierpienia, nie potrafi go w pełni przeżyć, uznać za jeden z elementów życia. Czytając o Hiobie uczymy się także pokory wobec boskich planów. Podobnie jak bohater buntujemy się przeciwko niewiedzy „losowi’. Staramy się zachować „postawę wyprostowaną’.

Księga Hioba uczy nas współczesnych jak powinniśmy postępować, aby nie zatracić wiary. Nie powinniśmy wątpić w dobroć Boga. Musimy przyjmować od Niego tak samo dobro jak i zło i podobnie jak biblijny bohater mieć... nadzieję.

Księga Hioba należy do ksiąg mądrościowych, Starego Testamentu. Jest ona dla mnie szczególnie ważna, ze względu na zawarte w niej prawdy moralne. To one właśnie stanowią, iż dzieło to było i jest jedynym z najważniejszych dla kultury europejskiej i światowej.

Historia Hioba jest przypowieścią o nie zawinionym cierpieniu. Hiob był „mężem sprawiedliwym’, wypełniającym wszystkie nakazy Boga, miłującym Go. Został jednak skazany przez Pana na cierpienia i wystawiony na próbę. Jahwe za namową szatana, pozbawił go majątku, jego dzieci zostały zabite a on sam zachorował na trąd. Przyjaciele zarzucali mu grzech i pychę. Nakazywali mu aby przyznał się do winy i spełnił pokutę. Czy Hiob uległ namową przyjaciół? „Mąż sprawiedliwy’ zapiera się grzechu i buntuje się przeciwko Bogu. Pragnie śmierci i indywidualnego spotkania ze Stwórcą aby móc przeniknąć działania Boga. Pragnie wiedzieć, dlaczego cierpi niezasłużenie. Pomimo tego, że Hiob buntuje się przeciwko Bogu, nigdy nie zbluźni przeciw Niemu. Za swoją postawę zostanie wynagrodzony w dwójnasób.

Czego uczy nas, ludzi współczesnych ta jedna z najbardziej uniwersalnych ksiąg Starego Testamentu? Ludzie współcześni stawiają sobie pytania co Hiob: dlaczego cierpimy niewinnie? Dlaczego spadają na nas nieszczęścia i choroby choć jesteśmy bogobojni? Czy warto być niewinnym, bezgrzesznym tak, jak Hiob? Przecież był bez grzechu a Bóg zesłał na niego trąd, pozbawił go rodziny, honoru.

Księga Hioba uczy nas prawdziwej wiary, abyśmy wierzyli w Boga bez względu na okoliczności, które towarzyszą nam w życiu. Uczy nas również stosunku do cierpienia. Hiob przyjął je z rąk Boga podobnie jak dobro. Dla współczesnego człowieka postępowanie Hioba jest trudne do zaakceptowania. Człowiek bowiem boi się cierpienia, nie potrafi go w pełni przeżyć, uznać za jeden z elementów życia. Czytając o Hiobie uczymy się także pokory wobec boskich planów. Podobnie jak bohater buntujemy się przeciwko niewiedzy „losowi’. Staramy się zachować „postawę wyprostowaną’.

Księga Hioba uczy nas współczesnych jak powinniśmy postępować, aby nie zatracić wiary. Nie powinniśmy wątpić w dobroć Boga. Musimy przyjmować od Niego tak samo dobro jak i zło i podobnie jak biblijny bohater mieć... nadzieję.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata
Teksty kultury