profil

Czego uczą nas współczesnych ludzi bohaterowie biblijni i antyczni.

poleca 85% 446 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Czytając Biblię i antyczne opowieści możemy wiele nauczyć się od przedstawionych w nich postaci. Uczą nas one cierpliwości, mądrości, odwagi, poświęcenia dla innych, wierności, wytrwałości w dążeniu do celu.

"Księga Hioba" uczy nas, jak godnie można znosić cierpienie. Hiob jest prawym, bogatym człowiekiem. Gdy spadają na niego różne nieszczęścia, od straty majątku, śmierci dzieci oraz własnej choroby i cierpienia walczy o swoją godność. Odpiera racje przyjaciół, że powinien uznać swoje nieszczęście i cierpienie jako karę za grzech. Hiob mimo tego, że obecnie wszyscy , którzy go szanowali i kłaniali mu się odwrócili się od niego wierzy, że Bóg dostrzeże, że żył jako człowiek sprawiedliwy i prawy. Bóg widząc postawę Hioba przestaje go doświadczać, wynagradzając mu wszystkie cierpienia.

W Księdze Królów czytamy o królu Salomonie. Prosił on Boga o mądrość, o rozróżnianie dobra od zła, by móc sprawiedliwie sądzić swój naród. Jednym z najbardziej znanych sprawiedliwych jego wyroków jest rozstrzygnięcie do której z dwóch kobiet należy dziecko, o które wiodły spór.Za czasów króla Salomona kraj rozwijał się powstała flota, zbudowano pierwszą świątynie. Salomon napisał 1500 pieśni znał 3000 przysłów, oraz miał wiele innych zdolności i wiedzę.

Przykładem na naukę miłosierdzia przez współczesnych ludzi jest Samarytanin, który udzielił pomocy napadniętemu człowiekowi.

Miłości rodzicielskiej i wybaczania uczy nas opowieść o synu marnotrawnym, który roztrwonił swój majątek, przeszedł głód i poniżenie. Gdy wrócił do domu, znalazł oparcie i wybaczenie.

Przykładem męstwa i poświęcenia stał się w mitologii greckiej Prometeusz który wykradł z Olimpu ogień i dał go ludziom. Zeus skazał go za to na wieczne męczarnie. Został przykuty do skały, a orzeł wyszarpywał stale odrastającą mu wątrobę. Prometeusz stał się dobroczyńcą ludzkości.

W "Odysei" Penelopa, żona Odyseusza, czekając na jego powrót daje przykład miłości i wierności a Odyseusz uczy nas wytrwałości w przezwyciężaniu trudności, by osiągnąć wyznaczony cel.

Jak widać z powyższych przykładów, my, współcześni ludzie możemy wiele się nauczyć od bohaterów biblijnych i antycznych.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury