profil

Księga

poleca b/d

1. ‘forma zewnętrzna przedmiotu, wygląd, postać’; 2. ‘budowa, układ, porządek, kompozycja czegoś’; 3. stpol. ‘postać, figura, forma, wyobrażenie’.

Pochodzenie:

Od XVI w; zapożyczenie ze śrniem. gestalt ‘forma, postać, kształt, wygląd; stan, właściwość’ utworzonego od (ge)-stellen ‘ustawiać, porządkować, kształtować’; por. też stczes. kštalt / křtalt.

Pierwotna postać

W stpol. w XV w. występowała postać kstałt.

poleca b/d

kształcić

1. ‘uczyć, edukować’; 2. pierwotnie ‘nadawać określony kształt, formować, kształtować’

poleca b/d

kształtny

‘mający ładny kształt, zgrabny, dobrze zbudowany’; w XVI w. używano również formy kstałtny

poleca b/d

kształtować

‘nadawać kształt, format, formować’; w XVI w. w postaci kstałtować

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Spis treści