profil

Ekologia, ekosystem

poleca 85% 989 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Adaptacja to przystosowanie organizmów do życia w określonym środowisku tolerancja na określony czynnik to zdolność danego organizmu do znoszenia tego czynnika, bez szkody dla niego, mogą to być czynniki takie jak:temperatura, ciśnienie nisza ekologiczna to odpowiednie warunki fizyczne i chemiczne i zasoby środowiska potrzebne do życia, przetrwania i rozmnażania populacja są to organizmy tego samego gatunku, które żyją na jednym obszarze i mogą się ze sobą krzyżować konkurencja zwykle osłabia konkurujące organizmy dlatego uprawiając rośliny i hodując zwierzęta człowiek stara się zmniejszyć jej natężenie drapieżnictwo osobniki jednego gatunku zjadają osobniki drugiego gatunku mutualizm(symbioza) to obustronne korzystne współżycie populacji, obie strony odnoszą korzyści protokooperacja współżycie które nie jest konieczne dla obu gatunków komensalizm(wsp.) jeden gatunek odnosi korzyści, a dla drugiego jest to obojętne Ekosystem to układ ekologiczny, składa się z biocenozy i jej środowiska biotopu, w którym wzajemnie na siebie oddziałują żywe organizmy i nieożywiona część środowiska wszystkie elementy ekosystemu są ze sobą powiązane. Między jego żywymi elementami a środowiskiem nieożywionym istnieją powiązania stanowiące część obiegu materii i przepływu energii środowisko ulega zmianom które prowadzą do zmian w ekosystemach łańcuch pokarmowy to ułożony liniowo szereg zjadających i zjadanych roślin i zwierząt sieć pokarmowa to skomplikowany układ zależności między organizmami złożony z wielu łańcuchów pokarmowych grupy organizmów o podobnym sposobie odżywiania się zaliczamy do określonych poziomów pokarmowych producenci 1ogniwo-rośliny, konsumenci 2ogniwo-roślinorzercy, destruenci organizmy rozkładające szczątki ekosystem pobiera energię. w obrębie ekosystemu następują przemiany energetyczne. Energia opuszcza ekosystem w postaci ciepła, natomiast substancje mineralne mogą krążyć w ekosystemie pierwiastki krążące między organizmami a środowiskiem tworzą obiegi. Do najważniejszych pierwiastków należą: węgiel, azot, tlen, fosfor, siarka, wodór – są to tzw. pierwiastki biogenne

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta