profil

Teksty 26
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Symbioza

poleca56%
Biologia

Odżywianie

Grzyby są saprofitami lub pasożytami. Niektóre żyją w symbiozie z innymi organizmami. Obecność ściany komórkowej sprawia, iż enzymy trawienne wydzielają do swego otoczenia. Rozkładają one znajdujące się tam złożone związki organiczne. Powstałe w ten sposób związki o budowie prostszej wchłaniane są przez liczne strzępki. Grzyby saprofityczne przerastają strzępkami podłoże, rozkładając związki organiczne pochodzące z martwych szczątków, natomiast pasożyty pobierają substancje pokarmowe...poleca85%
Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

Bakterie, które żyją w symbiozie ze zwierzętami roślinożernymi ( w ich przewodzie pokarmowym ) mogą dostać się jako zanieczyszczenie do konserw żywnościowych. Wydzielają toksyczną substancje jadową ( białkową ) zwaną jadem kiełbasianym, która po...poleca85%
Biologia

Ekologia

EKOLOGIA – dział biologii zajmujący się powiązaniami organizmu z jego środowiskiem w tym z innymi organizmami (np. dżdżownica spulchnia ziemie a ta daje jej schronienie , dzięcioł leczy drzewo a drzewo daje mu pokarm) ADAPTACJA – przystosowanie (...poleca86%
Biologia

Pojęcia z ekologii

Areał-miejsce w którym żyje populacja określonego gatunku suma areałów- zasięg przestrzenny populacjiBiosfera-obszar na którym istnieje życie Ekologia- nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody (bada wpływ organizmów na siebie i na środowisko)...poleca85%
Język polski

Meksykańska poetka pytała: "We wspólnym występku któż winy ma więcej, on co za grzech płaci czy ona co grzeszy dla pieniędzy". Odnieś te słowa do zjawiska korupcji, zastanów się i napisz kto bardziej jest winny korumpujący czy koru

Poetka zastanawia się kto bardziej jest winny zjawiska korupcji. Ci co biorą czy ci co dają łapówki. Trudno jest powiedzieć jak jest naprawde, bo z jednej strony dający łapówki nie dawali by ich gdyby nie były one brane, a ci co biorą by ich nie...poleca85%
Biologia

Komensalizm

Komensalizm - (współbiesiadnictwo) jest to forma symbiozy dwóch różnych gatunków zwierząt, roślin lub rośliny i zwierzęcia polegające na tym, że jeden z partnerów( gospodarz) udostępnia drugiemu ( komensalowi) pokarm, drugi partner nie wyrządza...poleca85%
Biologia

Znaczenie stawonogów w życiu i gospodarce człowieka

Znaczenie stawonogów w życiu i gospodarce człowieka: Owady (Insecta): - Przenoszą choroby zakaźne. (Świdrowce, Zarodziec malaryczny, Tężec) - Stanowią zagrożenie dla człowieka. (Szerszeń, Pluskwiak krwiopijca) - Przyczyniają się do...poleca85%
Biologia

Oddziaływania nieantagonistyczne

Oddziaływania nieantagonistyczne - dwie populacje wpływają na siebie pozytywnie - żadna z populacji nie ponosi strat. MUTUALIZM (symbioza) - oddziaływanie dodatnie - oddziaływanie nieantagonistyczne populacji dwóch gatunków, które...poleca85%
Biologia

Mikrobiologia

Budowa komórki bakteryjnej: • Ściana komórkowa: -jest sztywna i porowata, nadaje kształt komórce i stanowi warstwę ochronną. U gram (-): cienka warstwa peptydoglikanu, białka, lipopolisacharydy, fosfolipidy; u granm (+)polisacharydy, kwasy...poleca85%
Biologia

Komensalizm

Komensalizm (inaczej współbiesiadnictwo) - jest najbardziej pierwotnym typem oddziaływania ochronnego. Oddziaływanie te ma charakter symbiozy między dwoma gatunkami. Jeden organizm czerpie widoczne korzyści nie szkodząc drugiemu. Komensalizm jest...poleca84%
Biologia

Interakcje antagonistyczne i nieantagonistyczne

Neutralizm - jedna z nieantagonistycznych zależności międzygatunkowych (choć w niektórych źródłach zaliczana jest jako osobna grupa zależności), w której jeden gatunek nie wpływa w żaden sposób na drugi inny gatunek. W zasadzie neutralizm jest...poleca84%
Biologia

znaczenie bakterii w przyrodzie i w gospodarce czlowieka

Bez wielkiej przesady można powiedzieć, że bakterie występują wszędzie. Spotykamy je bowiem w całej biosferze. To niezwykle szerokie rozprzestrzenianie się bakterii możliwe jest dzięki bardzo drobnym wymiarom tych organizmów, ich ogromnej sile...poleca83%
Biologia

Jakie znaczenie w przyrodzie odgrywają pierwotniaki?

Dodatnie znaczenie pierwotniaków w przyrodzie: Niektóre z wiciowców żyją w symbiozie(we współpracy) z termitami (mieszkają u nich i trawią drewno, które zjadają termity), Pierwotniaki orzęsków, zamieszkujące układ pokarmowy bydła,...poleca89%
Biologia

Komensalizm

Organizmy powiązane są ze sobą różnymi typami współzależności. W przyrodzie nie ma organizmu, który nie byłby w jakiś sposób uzależniony od innych organizmów . Producenci, konsumenci i reducenci powiązani są ze sobą na wiele różnorodnych sposobów....poleca85%
Biologia

Protokooperacja

Protokooperacja też współżycie dwóch gatunków oparte na obustronnych korzyściach, ale nie musi być nieodzowne może występować okresowo. Jest to rodzaj symbiozy przygodnej, nie przymusowej. Przykład takiej symbiozy to miedzy innymi współżycie...poleca85%
Biologia

Pojęcia

Tkanka - zespół komórek o podobnej budowie pełniących określoną funkcję w organiźmie. Wzrost wtórny - zachodzi on w łodydze i korzeniu , które mają tkankę twórczą , zwaną miazgą. Komórki tej tkanki intensywnie się dzielą , umożliwiając przyrost...poleca85%
Biologia

Populacja, symbioza, konkurencja.

EKOLOGIA-nauka badająca zależności między org. żywymi a środowiskiem SOZOLOGIA-nauka o ochronie środowiska AUTEKOLOGIA-bada zależności między populacjami jednego gatunku a środowiskiem SYNEKOLOGIA-bada zależności między grupami różnych org. a...poleca85%
Biologia

Ekologia, ekosystem

Adaptacja to przystosowanie organizmów do życia w określonym środowisku tolerancja na określony czynnik to zdolność danego organizmu do znoszenia tego czynnika, bez szkody dla niego, mogą to być czynniki takie jak:temperatura, ciśnienie nisza...poleca81%
Biologia

Symbioza i Mikoryza

Symbioza Amfiprion okoniowy (Amphiprion ocellaris) w symbiozie z ukwiałem. Symbioza - forma interakcji między gatunkami, rozmaicie rozumiana w różnym czasie i w różnych grupach naukowców, w pierwotnym rozumieniu forma ścisłego współżycia...poleca84%
Biologia

Znaczenie i życie bakterii

Znaczenie i życie bakterii Czynniki występowania bakterii i wirusów - w wodzie- zależy od temperatury zasolenia, zawartości składników odżywczych (tlenu) - powierzchnia innych organizmów- bakterie chorobotwórcze, - komensale- organizmy...poleca82%
Biologia

Znaczenie bakterii w przyrodzie i gospodarce człowieka

1. CZYM SĄ BAKTERIE? Bakterie (gr. bakterion - pałeczka) to jednokomórkowe lub kolonijne organizmy o budowie prokariotycznej. Ze względów historycznych pojęcie to jest dosyć nieprecyzyjne. Tradycyjnie (mniej więcej do połowy XX w.) obejmowało...poleca83%
Biologia

Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie

Znaczenie pierwotniaków w przyrodzie: -stanowią ważny składnik planktonu, który jest głównym pokarmem zwierząt wodnych -w glebie biorą udział w rozkładzie materii organicznej, przyczyniając sie do obiegu materii w...poleca84%
Biologia

Mutualizm

ODDZIAŁYWANIA NIEANTAGONISTYCZNE - MUTUALIZM Mutualizm - jest to jedno z oddziaływań nieantagonistycznych, cechujące się obopólnymi korzyściami, w stopniu tak dużym, że praktycznie uzależnia obydwie populacje. Rozróżniamy kilka rodzajów...poleca83%
Biologia

Znaczenie grzybów

Grzyby odrywają ogromną rolę w ekosystemie lasu. Grzyb dostarcza roślinie wody i soli mineralnych, a otrzymuje w zamian związki organiczne. Niektóre grzyby pomagają drzewom w kiełkowaniu. Grzyby mają duże znaczenie jako pokarm dla zwierząt, a...poleca81%
Biologia

Porosty

Porosty (łac. Lichenes) - są to organizmy plechowate utworzone przez powiązanie komórki glonu (zielenice lub sinice) i strzępki grzyba (workowce lub podstawczaki). Uznawane za grzyby lichenizowane (zdolne do symbiozy z glonami). Budujące je...poleca83%
Biologia

Odżywianie heterotrofów

Sposób odżywiania dzieli organizmy na dwie wielkie grupy. Są to autotrofy i heterotrofy. AUTOTROFY to organizmy samożywne. Nie potrzebują do odżywiania gotowych związków organicznych, ponieważ ich potrzeby pokarmowe są całkowicie zaspokajane...