profil

Biomy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-28
poleca 85% 1340 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Tundra Sawanna Las liściasty

Biom - jest największą lodową jednostką biocenotyczną, w której obrębie przeważa jednolita forma życiowa roślinności, będąca w stanie względnej równowagi i umiarkowana klimatem, np. w biomie obszarów stepowych klimaksowi roślinnością są trawy.

Tundra - to obszar bezleśny, ciągnący się pasmem wokół bieguna północnego.

Tajga - stwarza dobre warunki dla zwierząt wielu gatunków. W okresie krótkiego lata występuje tu obfitość pokarmu a zwarty las jest wykorzystywany przez zwierzęta jako kryjówka, miejsce lęgowe lub teren migracji.

Step - traworośla strefy umiarkowanej, występuje na średnich szerokościach geograficznych, gdzie panuje niedostatek wody, wynikający z małych nierównych opadów rocznych.

Lasy liściaste - rozciągają się na ogromnym obszarze na południe od strefy tajgi. Spotykamy je również daleko na południe od równika.

Sawanna - obejmuje obszary równin i okolic zwrotnikowych, porośniętych bujną roślinnością trawiastą, z rzadko rozmieszczonymi drzewami bądź kępami drzew albo krzewów.

Pustynie - są suchymi środowiskami, gdzie rocznie sumy opadów są mniejsze niż 250 mm a czasem brak jest opadów przez wiele lat.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata