profil

Biomy

Ostatnia aktualizacja: 2021-01-28
poleca 85% 113 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biomy – duże jednostki biocenotyczne, w których przeważa określony typ roślinności uwarunkowanej klimatem i rodzajem gleby; biomy odpowiadają dużym formacjom roślinnym, ale obejmują również zwierzęta w nich występujące

Główne cechy klimatu wpływające na rodzaj biomu to:
- wilgotność
- temperatura
- warunki edaficzne (glebowe)

Typy gleb
1) bielicowa – tworzy się w klimatach umiarkowanych chłodnych na piaskach porośniętych lasami szpilkowymi. Ma słabo rozwinięty poziom próchniczy. Dobrze wykształcony poziom wymywania (eluwialny) w postaci jasnej wstęgi kwarcowego pyłu i piasku oraz poziom wmywania (iluwialny)
2) brunatna – występuję w klimacie umiarkowanym o cechach oceanicznych pod okrywą lasów mieszanych i liściastych. Lepiej rozwinięty poziom próchniczy, mniejsze procesy bielicowania, gleba żyzna
3) czarnoziem – powstaje w procesie darniowym, występuje w klimacie, w którym występują okresy suche, dobrze rozwinięty poziom próchniczny, ma dużą zdolność do depozycji materii organicznej, gleba bardzo żyzna
4) gleby laterytowe – występują w klimacie gorącym wilgotnym, występują w nich związki glinu i żelaza, są wysokozmineralizowane, mają barwę czerwoną, są to gleby jałowe, brak materii organicznej,

Główne typy biomów lądowych
- leśne
 tropikalny las deszcowy (dżungla)
 las liściasty strefy umiarkowanej
 borealny las iglasty (tajga)
- trawiaste
 sawanna
 step
 pampa
 preria
- tundra
- pustynie
- półpustynie
- zarośla twardolistne (makia, chapparal)
- mangrowe (zarośla nadbrzezne w strefie pływów)


Biomy lądowe

Rozmieszczenie

Warunki klimatyczne

Rodzaj gleby

Rośliny

Zwierzęta

Tropikalny las deszczowy (dżungla)


Afryka równikowa, dorzecze Amazonki, Filipiny, Indonezja, Półwysep Malajski

T powyżej 17 st. C, opady 2400mm/rok

lateryty

Wielogatunkowy las wiecznie zielony, epifity, liany

Liczne gatunki ptaków, nadrzewne i latające ssaki, liczne płazy i bezkręgowce

Las liściasty strefy umiarkowanej

Europa, Daleki Wschód, wschodnie obszary Ameryki północnej, Chile

T – zimą poniżej 0 st., latem powyżej 12 st., opady 750-2000 mm/rok

brunatne

Buk, grab, olsza, lipa, dąb, bogaty podszyt, bujne runo

Ptaki owadożerne (sikory, kowaliki), łosie, jelenie, dziki, borsuki, owady ściółki

Borealny las iglasty

Wokółbiegunowa, północna: Europa, Azja, Ameryka

T – bardzo szeroki zakres (-30 st do + 20 st)

bielicowe

Drzewa iglaste: sosna, świerk, jodła, topola, brzoza, słaby podszyt

Wiewiórka, gronostaj, sobol, borsuk, lis, wilk, ryś, niedźwiedź, łoś, sójka, krzyzodziób, dzięcioły

Sawanna

Afryka, Ameryka Pd, Australia

T 14-20 st. C , opady 200-1500 mm/rok, klimat sezonowy

czarnoziemy

Roślinność trawiasta, samotne drzewa, krzaczasty busz

Duże kopytne roślinożerne (słonie, zebry, antylopy), drapieżniki (lew, likaon, lampart), padlinożercy (hieny, sępy), gady, bezkręgowce (termity, mrówki, pająki)

Tundra

Wokółbiegunowo, przede wszystkim na półkuli północnej

T –50 – 0 st. Opady poniżej 250 mm/rok

Oglejone, wieczna zmarzlina

Mchy, porosty, karłowate krzewiny, trawy, turzyce

Gryzonie, renifery, wół piżmowy, zając bielak, lis polarny, sowa polarna, komary

Pustynie

Afryka Pn, środkowa Azja i Australia, zachodnie rejony Ameryki Pd

T bardzo zróżnicowana w ciągu doby, w nocy ujemna, opady poniżej 250 mm/rok

Pustynne, szaroziemy

Kserofity, sukulenty

Szarańczak, mrówki, skoczki pustynne, gday, wielbłądy

Makia

Wokół Morza Śródziemnego, Pd Europa, Pn wybrzeża Afryki

Zima wilgotna, lato gorące i suche


Gęste zarośla, rośliny kolczaste, gaje oliwne, laury, mirty

Królik, daniel, kulczyk ☺


Biomy wód słonowodnych:
- otwarte oceany
- szelfy kontynentalne
- strefy międzypływowe
- zarośla namorzynowe
- estuaria

Zespoły organizmów ukształtowane są przez czynniki fizyczne:
- prądy morskie
- pływy
- ciśnienie (głębokość)
- temperatura
- natężenie światła

Słone bagna, namorzyny – wolno płynąca woda, duża zawartość materii organicznej i niewielki dopływ powietrza, namorzyny, rośliny słonolubne, bezkręgowce, bogate żerowiska ptaków

Obszary międzypływowe – podlegająca rytmowi pływów, skaliste bądź piaszczyste plaże regularnie odsłaniane, strefowo rozmieszczone glony, w piaski „filtratorzy” i inne bezkręgowce, miejsce żerowania ptaków

Szelfy kontynentalne – płytkie (ok. 130m) nagrzane, prześwietlone wody stwarzają bardzo korzystne warunki, są tu wysoko produktywne ekosystemy, lasy brunatnicowe, mszywioły, mięczaki, skorupiaki, gatunki ryb, rafy koralowe

Otwarte oceany – strefa powierzchniowa prześwietlona z bogatym fito- i zooplanktonem, wraz z głębokością środowisko ubożeje i spada liczba gatunków (drapieżne, detrytusofagi), organizmy bentosowe w strefie oaz hydrotermalnych

Biomy słodkowodne:
- wody stojące (jeziora, stawy)
- wody płynące (rzeki, strumienie)
- bagna, mokradła

Zespoły organizmów ukształtowane są przez czynniki fizykochemiczne:
- tempo przepływu wody
- zawartość biogenów
- temperatura
- natlenienie
- oświetlenie

Rzeki, strumienie – zmiana składu zespołów wraz z biegiem rzeki wynikające ze zmian szybkości przepływu wody

Jeziora, stawy – stratyfikacja pozioma, zmiany zawartości biogenów i natlenienia, eutrofizacja

Obszary wodno-błotne – występowanie na obszarach o nieprzepuszczalnym podłożu, z dużą ilością opadów, niewielka ilość biogenów, roślinność niska, tolerująca zalewanie

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Komentarze (1) Brak komentarzy

Bardzo przydatna praca ;)

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata