profil

POZYCJONOWANIE MAREK JAKO ELEMENT STRATEGII MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA.

poleca 84% 697 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pozycjonowanie jest czymś więcej niż tworzeniem wizerunku (image) firmy. Jest kreowaniem takiego wizerunku marki, który pozwoli na jej korzystne wyróżnienie wśród marek konkurencyjnych oraz zajęcie optymalnej pozycji na mapie percepcji rynku.
Pozycjonowanie polega na wyborze najlepszych cech danej marki i określeniu stopienie nasilenia tych cech dla różnych marek.
Przykładem może być pozycjonowanie marek produktów elektronicznych: Sony, Panasonic, Philips oraz Elemis i Aiwa. Biorąc pod uwagę dwie cechy, a mianowicie stopień znajomości marki przez użytkowników i oceny tym markom przypisane, najkorzystniejsza jest sytuacja pierwszych trzech marek. Charakteryzują się one wysokim współczynnikiem znajomości marki przez nabywców i wysokimi ocenami. Gorsza jest sytuacja marek Elemis i Aiwa.
Oczywiste jest, że planując promocyjne działania, firmy te ustalały będą inne cele , inne argumenty promocyjne i także, inne formy promocji oraz środki przekazu. Firma Elemis podkreślać będzie w swej kampanii promocyjnej, fakt że w telewizorach o tej marce są zawarte podzespoły wielu znanych producentów, co spowoduje poprawę oceny tych produktów przez nabywców telewizorów.
Do tego typu metod pozycjonowania można wykorzystać różne pary cech, które uzna się za ważne dla danej grupy produktów.
Np. jeśli producent mydła marki „Rexona” uważałby, że sukces rynkowy wymaga zmiany pozycjonowania w kierunku akcentowania cechy świeżości, powinno to znaleźć wyraz w promocji jego firmy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy