profil

Komunizm, faszyzm i nazizm

poleca 82% 1310 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1-forma władzy
2-system partyjny
3-opozycja
4-charakter państwa
5-gospodarka
6-ideologia

Komunizm

1)Dyktatura przywódcy partii bolszewickiej
2) System monopartyjny-dyktatura proletariatu-partia bolszewicka
3)Początkowo Lew Trocki i mienszewicy lecz po dojściu do władzy przez Lenina, a potem Stalina opozycja nie występuje i zostala ona zlikwidowana
4)-odmiana totalitaryzmu-dominacja partii we wszystkich strefach życia publicznego-dyktatura
5)przeciwstawienie chaosowi rynku-konieczność racjonalnego zarządzania gospodarką-przyśpieszona industrializacja-kolektywizacja rolnictwa-narzędziem do kierowania gospodarki były „plany”
6)ideę równości i wspólnoty-równość obejmowała prawo, status społeczny, życie kulturalne-zmniejszenie własności prywatnej-wolność jednostki-walka klas w rewolucji-szczególne znaczenie klasy robotniczej-odrzucenie religii jako fałszywej świadomości-wspólnota klasy robotniczej-odrzucenie demokracji


Nazizm
1.Fhrer
2) system monopartyjny-NSDAP
3)-partia komunistyczna-ostatecznie nie istniała opozycja, została ona zlikwidowana przy użyciu S.A.-realizacja idei Hitlera UJEDNOLICENIE
4)Narodowy socjalizm-totalitarna dyktatura-bezprawie i terror
5)-program robót publicznych, inwestycje-przejście gosp. Na produkcje zbrojną-rozbudowa armii-siły lotnicze Luftwaffe-powszechna służba wojskowa-powszechny obowiązek pracy
6)-ideologia pokonanych i spragnionych odwetu-nienawiść i pogrom powojennego ładu-zwracał się przeciwko liberalizmowi wielopartyjnemu, państwu i pacyfizmowi, chrześcijaństwu-skrajny indywidualizm-dążenie do zawładnięcia „całym człowiekiem”-lojalność i posłuszeństwo-skrajny nacjonalizm, naród to wspólnota krwi-siła i walka to podstawowe prawo społeczne-zniszczyć wroga(Żyd komunista, liberał socjaldemokrata)

Faszyzm
1)Duce
2)-System monopartyjny-Narodowa Partia Faszystowska
3) -nie ma opozycji
4)-totalitaryzm-dyktatura partii faszystowskiej
5)korporacje pracodawców i robotników-zbratanie kapitału z pracą-robotnikom zabrano 8 godzinny dzień pracy, a chłopom ziemię-kontrola sił polit. gosp. i narodowych-organizacja projektów budowlanych i osuszanie bagien ku zmniejszaniu bezrobocia
6)-dążenie do zdobycia władzy, stworzenie państwa totalitarnego -„wszystko w państwie nic poza państwem nic przeciw państwu”-przeciwny demokracji, negował liberalizm i komunizm-wyższość swego narodu, wierność i posłuszeństwo

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta