profil

Faszyzm, komunizm, nazizm - porównanie

poleca 78% 793 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

KOMUNIZM ROSYJSKI, FASZYZM WŁOSKI I NAZIZM NIEMIECKI
STUDIUM PORÓWNAWCZE


KOMUNIZM(ZSRR) FASZYZM(Włochy) NAZIZM(Niemcy)
Znaczenie słownikowe Totalitarny ustrój społeczno-polityczno- ekonomiczny, realizowany w ZSRR, narzucony krajom Europy Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej, oparty na monopolu władzy skupionej w rękach jednej partii, centralnym planowaniu i państwowej własności środków produkcji. Forma dyktatury nacjonalistycznej, ruch polityczny o charakterze nacjonalistycznym, ukształtowany i wprowadzony we Włoszech po I wojnie światowej, później także w niektórych innym krajach. Forma dyktatury opierała się na zasadzie wodzostwa, dysponująca zhierarchizowanym aparatem partyjnym, stosująca terror wobec przeciwników politycznych. Doktryna niemieckiej partii faszystowskiej charakteryzująca się przekonaniem o wyższości narodu niemieckiego nad innymi, bezwzględnym antysemityzmem, dążeniem do podboju świata, hitleryzm.
Przywódca lub/i twórca Włodzimierz LeninJózef Stalin Benito Mussolini(duce) Adolf Hitler (NSDAP)(fhrer)
Cechy charaktery-styczne Dominacja partii komunistycznej we wszystkich sferach życia publicznego, zwłaszcza w dziedzinie polityki, stowarzyszeń oraz środków masowego przekazu Podporządkowanie ustawodawstwa i prawa interesom partii Rozbieżność między ustalonymi przepisami prawa a faktycznie obowiązującymi zasadami postępowania partii, władz państwowych, a szczególnie aparatu bezpieczeństwa Przenikanie się wzajemnie aparatu partyjnego i instytucji państwowych (państwo partyjne) Likwidowanie w zarodku działań jakiejkolwiek opozycji, każda jej próba była zakazana i zagrożona karą śmierci Walka z religią i kościołami, z jednoczesnym narzuceniem ateizmu jako obowiązującego światopoglądu Wzrost produkcji przemysłowej Rozwój rolnictwa Likwidacja bezrobocia Agresja na Etiopię (1935 r.) Antysemityzm Przekonanie o wyższości narodu niemieckiego nad innymi Organizacje paramilitarna SA

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta