profil

Komunizm rosyjski, faszyzm włoski i nazizm niemiecki - studium porównawcze

2021-05-15
poleca 81% 1302 głosów

Treść
Grafika
Filmy
KomentarzeKOMUNIZM

(ZSRR)

FASZYZM

(Włochy)

NAZIZM

(Niemcy)


Znaczenie słownikowe

Totalitarny ustrój społeczno-polityczno- ekonomiczny, realizowany w ZSRR, narzucony krajom Europy Środkowej i Wschodniej po II wojnie światowej, oparty na monopolu władzy skupionej w rękach jednej partii, centralnym planowaniu i państwowej własności środków produkcji.

Forma dyktatury nacjonalistycznej, ruch polityczny o charakterze nacjonalistycznym, ukształtowany i wprowadzony we Włoszech po I wojnie światowej, później także w niektórych innym krajach. Forma dyktatury opierała się na zasadzie wodzostwa, dysponująca zhierarchizowanym aparatem partyjnym, stosująca terror wobec przeciwników politycznych.

Doktryna niemieckiej partii faszystowskiej charakteryzująca się przekonaniem o wyższości narodu niemieckiego nad innymi, bezwzględnym antysemityzmem, dążeniem do podboju świata, hitleryzm.

Przywódca lub/i twórca

Włodzimierz Lenin

Józef Stalin

Benito Mussolini

(duce)

Adolf Hitler (NSDAP)

(fűhrer)

Cechy charaktery-styczne


Dominacja partii komunistycznej we wszystkich sferach życia publicznego, zwłaszcza w dziedzinie polityki, stowarzyszeń oraz środków masowego przekazu

Podporządkowanie ustawodawstwa i prawa interesom partii

Rozbieżność między ustalonymi przepisami prawa a faktycznie obowiązującymi zasadami postępowania partii, władz państwowych, a szczególnie aparatu bezpieczeństwa

Przenikanie się wzajemnie aparatu partyjnego i instytucji państwowych (państwo partyjne)

Likwidowanie w zarodku działań jakiejkolwiek opozycji, każda jej próba była zakazana i zagrożona karą śmierci

Walka z religią i kościołami, z jednoczesnym narzuceniem ateizmu jako obowiązującego światopoglądu  


Wzrost produkcji przemysłowej

Rozwój rolnictwa

Likwidacja bezrobocia

Agresja na Etiopię (1935 r.)  


Antysemityzm

Przekonanie o wyższości narodu niemieckiego nad innymi

Organizacje paramilitarna SA  
Francja3270103,7 64,3
Indie194047,9 5,6
Nigeria217059,5 5,1
Boliwia206051,8 13,1

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty