profil

Człowiek nie może żyć bez miłości

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Miłość w życiu człowieka jest elementem wpisanym w jego los. Każdy dąży do osiągnięcia szczęścia w miłości, choć te miłości bywają różne to, szczęście, które z nich płynie jest podobne. Miłość może być matczyna, braterska, do Boga czy do ukochanej osoby. Bez miłości każdy człowiek odczuwa pustkę we własnej osobowości, jego życie robi się smutne i szare, dlatego większość ludzi kogoś kocha, i nie wyobraża sobie życia bez miłości.

Jest to problem tak stary jak świat dlatego już w starożytności artyści, poeci i pisarze nawiązywali do tego tematu. Uczucie miłości jest również zawarte w "Antygonie" twórczości wspaniałego dramatopisarza Sofoklesa. Miłość zawarta w tym utworze jest doskonałym przykładem uczucia darzonego do brata. Również w późniejszych epokach nawiązywano to tego tematu.

W średniowieczu w pracach artystów wyrażana była głównie miłość do Boga, wynikało to z poglądu jaki panował w tej epoce. Jednym z najlepszych przykładów miłości do Boga i bliźniego jest utwór "Kwiatki św. Franciszka", który opowiada o życiu św. Franciszka z Asyżu. Św. Franciszek kochał wszystkich i wszystko co powodowało, że czuł się bardzo szczęśliwy, a jego wszechobecna miłość ściągała do zakonu nowych braci. Liryka średniowieczna również opierała się na tematyce miłosnej, doskonałym przykładem miłości matki do syna jest "Lament świętokrzyski". W utworze tym Maryja opłakuje śmierć syna swojego Jezusa oraz mówi o uczuciu, którym go darzyła.

W renesansie William Szekspir nawiązał to tematyki miłosnej we swym arcydziele "Romeo i Julia" W utworze tym została przedstawiona prawdziwa miłość, a nie uczucie dla samego uczucia i zasady. Romeo jest doskonałym przykładem osoby, która się zmienia pod wpływem tak silnego i wspaniałego uczucia jak miłość. Śmierć Romeo dowodzi nam, że człowiek naprawdę zakochany zdolny jest do samobójstwa. Ten i inne utwory dowodzą o trafności stwierdzenia Jana Pawła II. Miłość bowiem towarzyszy nam na co dzień, czy tego chcemy czy nie. Osobiście zgadzam się z Janem Pawłem II i uważam , że każdy z nas nie może żyć w szczęściu bez miłość.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty