profil

Kwaśne deszcze - zagrożenie środowiska

poleca 85% 984 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Szybki rozwój przemysłu i motoryzacji oraz związany z tym gwałtowny wzrost zużycia surowców energetycznych (węgiel, gaz ziemny, ropa naftowa) spowodowały zmiany w składzie powietrza. Jedna z bardziej negatywnych zmian, jakie coraz częściej występują to kwaśne deszcze.

1. Pochodzenie. Źródłem kwaśnych deszczy są zanieczyszczenia gazowe wytwarzane przez zakłady przemysłowe, elektrownie i samochody. Emitowane przez nie tlenki azotu i dwutlenek
siarki łączą się w powietrzu z parą wodną, tworząc kwaśne deszcze.

2. Transport. Kwaśne chmury przenoszone są nawet na znaczne odległości,
np. główną przyczyną kwaśnych deszczy w Polsce są zanieczyszczenia produkowane w Niemczech i Czechach, zaś nasze zanieczyszczenia docierają np. do Skandynawii.

3. Deszcze Wraz z opadem związki siarki i azotu dostają się do gleby, a także bezpośrednio uszkadzają roślinność, zwłaszcza lasy szpilkowe. Ponadto niszczą zabytkowe budowle oraz przyspieszają korozję metali.

4. Przesiąkanie Spadając na jeziora, kwaśne deszcze zmieniają skład chemiczny ich wody, prowadząc do zaniku niektórych gatunków roślin i ryb.Taki sam efekt przynoszą zakwaszone wody gruntowe, presiąkające do rzek i jezior. Dzięki kwaśnym deszczom zanieczyszczona może być nawet woda źródlana!

Problem ochrony środowiska naturalnego staje się problemem ogólnoświatowym. Aby przeciwdziałać zanieczyszczeniom powietrza, należy ograniczać emisje szkodliwych gazów wysyłanych do atmosfery, poprzez poszukiwanie innych źródeł energii (elektrownie wodne, nowoczesne, bezawaryjne elektrownie atomowe), ograniczenie ruchu samochodowego i przestawianie komunikacji oraz transportu na pojazdy elektryczne, stosowanie benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe, odsiarczanie paliw, stosowanie filtrów i odpylaczy gazów przemysłowych.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (3) Brak komentarzy

Dobre, ale mogłoby być dłuższe.

Super!!! ale jeszcze przydały by sie jakieś rysuneczki?????

Twoja praca jest ok! Tyko jeszcze jakies rysunki i bedzie super!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata