profil

Podaj różnice w poglądach Lutra i Mnzera w kwestii problemów i ruchów społecznych w Niemczech (Krótka notatka)

poleca 85% 176 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zarówno Tomasz Mnzer jak i Marcin Luter byli wielkimi reformatorami. Wydaję mi się, że wszelkie różnice w poglądach wynikały z różnic ich wyobrażeń wiary.

Luter był dobrym, wierzącym człowiekiem, który chciał zapobiec pogłębiającemu się upadkowi Kościoła i chrześcijan. Dostrzegł, że za tym wszystkim stoi pieniądz i chciwość kleru. Uważał, że pielgrzymki zdarzają się być nie tyle okazją do zgłębienia wiary, co do zarobienia pieniędzy. Stoją za tym wszystkim biskupi i papież, którzy żyją w dostatku i bogactwie, zapominając o ślubach ubóstwa.
Tomasza Mnzera, który początkowo popierał nauki Lutra, cechował o wiele większy radykalizm. Naprawę widział w zlikwidowaniu bogactwa i podziału na klasy społeczne, co w efekcie zaprowadzić miało ład w Kościele. Dlatego popierał a nawet inicjował i przewodniczył buntom chłopskim.

Luter, który twierdził, że najważniejsza jest wiara, dążył do przywrócenia pierwotnego wyglądu Kościoła, opartego na ubóstwie i bezgranicznym zaufaniu do Boga. Dlatego nie nawoływał do jakichkolwiek działań zbrojnych. Pragnął odwieść ludzi od pieniądza, który odwodzi ich od wiary. Według Marcina Lutra kontakt z Bogiem winniśmy nawiązywać w kościele w bliskiej sobie parafii, we wspólnocie. Zdawał sobie sprawę, z tego, że wielu ludzi zostaje duchownymi, nie z powołania, ale uznając to za dobry sposób na dostatnie życie. Ówczesny kler prawie w ogóle nie czytał i nie rozumiał Pisma Św., którego winni nauczać innych. Luter w związku z tym, pragnął wprowadzić do szkół naukę Pisma Świętego, zarówno dla chłopców jak i dziewcząt. Dzięki temu już od najmłodszych lat dzieci uczyłyby się Ewangelii, w oparciu, o którą żyłyby zgodnie z wiarą. Ponadto, dzięki dobrej i „słusznej” znajomości Pisma Świętego, zaprzestano by szerzenia błędnych dzieł teologicznych, których wówczas było bardzo dużo.

Wydaje mi się, że Tomasz Mnzer był typem rewolucjonisty walczącego z bogatymi i wyzyskiwaczami – w tym wypadku duchowieństwem. Za pośrednictwem wiary i pozbawionego podziałów klasowych obrazu „Królestwa Bożego”, pragnął dokonać rewolucji społeczno-gospodarczej i obalić system feudalny. Natomiast Marcinowi Lutrowi zależało na odbudowie podupadłego Kościoła za pośrednictwem reform kleru. Reasumując: pomimo, iż oboje podobnie widzieli tkwiące w ówczesnym Kościele zło, to jednak w różny sposób chcieli zreformować Kościół.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty