profil

Rolnictwo

poleca 88% 103 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Rolnictwo składa się:
-uprawa roślin
-hodowla roślin
-sadownictwo
-chów zwierząt
-hodowla zwierząt
-rybactwo śródlądowe
-rybołówstwo
warunki przyrodnicze
a)klimat
najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa mają obszary o klimacie wilgotnym o długim okresie wegetacji i umiarkowanej temp. powietrza
b) gleby
do najżyźniejszych gleb zaliczamy gleby strefowe czyli czarnoziemy mady rędziny
c)ukształtowanie terenu
najlepsze rolnictwa są na obszarach nizinnych i lekko pofałdowanych pzredgórzach i i kotliny śródgórskie
d)woda
warunki pozaprzyrodnicze
-stosunki społeczno-własnosciowe
-sposoby gospodarowania
-wielkości gospodarstw
-układy kapitału i pracy
-oświatę rolnicza
-politykę rolną
zmiany w rolnictwie polskim po roku 1989
-obecnie rolnictwo dysponuje ok. 18,5 mln hektarów użytków rolnych
-duże rozdrobnienie indywidualnych gospodarstw ok. 2 mln a 16% posiada w jednym kawałku
-brak specjalizacji i rozdrobnienie produkcji
-tylko 47% gosp. produkuje na sprzedaż
-niedoinwestowanie rolnictwa
-silne uzależnienie od warunków agrometeorologicznych
-słabe zmeliorowanie i nawadnianie
cele polityki rolnej uwarunkowane przyszłą integracją z UE
-prywatyzacja
-przemiany w strukturze gosp. rolnych
-specjalizacja
-ograniczenie liczby osób zatrudnionych w rolnictwie
-dostosowania prawne do rozwiązań unijnych
-doradztwo rolnicze
-marketing
produkcja roślin
-pszenica pas jej intensywnej uprawy ciągnie się od Żuław przez Kujawy Wieklopolske aż do Niziny Śląskiej raz na ziemiach Wyżyny Lubelskiej i Nizinie Sandomierskiej
-jęczmień uprawia się ja w centralnej i wschodniej Polsce
-owies uprawia sięna obszarach pojezierza i podgórskich
-ziemniaki w całej Polsce można uprawiać
-buraki cukrowe uprawia się je przy wielkich cukrowniach
-rośliny pastewne można je wszędzie uprawiać
na chów zwierząt ma wpływ
-ilość i jakoś paszy
-stan ilościowy zwierząt
-liczba zatrudnionych i ich kwalifikacje
-stan pomieszczeń
-opłacalność chowu
przemysł spożywczy ma różne branże
a)branże ściśle związane z z bazą surowcową
-cukiernictwo
-przetwórstwo rybne
-przemysł ziemniaczany
-przetwórstwo owoców
-przemysł tytoniowy
b)branże powiązane z branż surowców oraz rynkiem zbytu
-przemysł mleczarski
-przemysł mięsny
-przemysł olejarski
-przemysł spirytusowy
c)grupa branż o lokalizacji związanej z rynkiem zbytu
-przemysł cukierniczy
-przemysł piwowarski
rybołówstwo
połowy morskie 90% przeważają ryby dorszowate śledzie i szproty
ryby słodkowodne poławia się je szczególnie na Pojezierzu Mazurskim i Pomorskim
70% stanowią karpie a pstrągi 15 % i wprowadza się hodowle jesiotrów
siec zakładów przetwórstwa rybnego znajduje się na wybrzeżu w Świnoujściu Szczecinie Kołobrzegu Gdańsku i Gdyni Władysławowie.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty