profil

Ściaga z biologi z pojęć z genetyki

poleca 85% 188 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dziedziczność-przekazywanie cech potomstwu.
Kod genetyczny-szyfr określający strukturę budowanego
przez komórkę białka-jest taki sam dla wszystkich organizmów.
Zmienność genetyczna-1 para rodzicielska może mieć potomstwo
różniące się między sobą i od swych rodziców.
Kodon- odcinek DNA złożony z 3 nukleotydów określający rodzaj
I miejsce 1 aminokwasu w strukturze białka.
Gen-fragment DNA, zawiera informację dotyczącą budowy
określonego białka ma ściśle określone miejsce w chromosomie.
Gamety-kom. rozrodcze kom. jajowe i plemniki mają po 1 zestawie
chromosomów.
Genotyp-zespół wszystkich genów w komórce danego osobnika.
Fenotyp-zespół cech organizmu stanowiący wynik współdziałania
genów i warunków środowiska; przejawia się w wyglądzie osobnika.
Chromosom- cząsteczka DNA zawarta w nitkowatych strukturach
można wyróżnić linowo ułożone geny.
Chromosom homologiczny- 22par chromosomów identycznych mają w
tym samym miejscu identyczne geny (warunkujące tą samą cechą).
Chromosom płciowy- ostatnia para chromosomów mogą różnic się miedzy
sobą XY.
DNA-kwas deoksyrybonukleinowy –odpowiedzialny za przekazywanie
określonych cech potomstwu nośnik informacji genetycznej.
RNA- kwas rybonukleinowy bierze udział w syntezie białka.
Rozmnażanie bezpłciowe- 1 osobnik rodzicielski, potomek jest identyczny
jak organizm rodzicielski.
Rozmnażanie płciowe-2 osobniki rodzicielskie, potomek jest podobny do
organizmu rodzicielski.
Heterozygota-zygota mająca w chromosomach homologicznych 2 różne
geny danej cechy (barwy krwi).
Homozygota-zygota mająca w chromosomach homozygotach 2 identyczne
geny danej cechy (barwy kwiatów).
Kwasy nukleinowe- złożenie związki organiczne składniki wszystkich kom.
Odpowiadają za syntezę białka i przenoszone cech dziedzicznych RNA DNA.
Recesywny gen-gen ustępujący jego obecność nie ujawnia się w heterozygocie
fenotypowo (oznaczany małą literą).
Dominujący gen-w heterozygocie maskuje obecność 2 genu recesywnego
Objawia się fenotypowo (oznaczony dużą literą).
Mendel Grzegorz- zakonnik przyrodnik odkrywca czynników dziedzicznych
genów. Zapoczątkował rozwój badań nad dziedzicznością i zmiennością.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata