profil

Skały

poleca 85% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Skała jest zespołem minerałów jednego lub kilku rodzajów utworzonych

w określonych procesach geologicznych.

Ze względu na ich pochodzenie, dzielimy je na:

- skały magmowe

- skały osadowe

- skały metamorficzneSKAŁY MAGMOWE.

Powstają wskutek przedzierania się magmy przez litosferę, jej zastygania

i krystalizacji w głębi Ziemi lub tez zastygania law na powierzchni. Dzielimy zatem skały magmowe na:

- głębinowe – powstają w głębi Ziemi w procesach powolnego zastygania magmy (w warunkach wysokiego ciśnienia) mają one strukturę jawnokrystaliczną, tzn. posiadają widoczne gołym okiem wykształcone minerały, są to skały ciężkie, twarde, odporne na zniszczenia.

Przykłady: granit, sjenit, dioryt, gabro.

- wylewne – powstają na powierzchni w procesie gwałtownego zastygania magmy, maja strukturę skrytokrystaliczną (kryształy nie są widoczne gołym okiem, lawa stygnie tak szybko, że nie ma czasu na wykształcenie kryształów, przykłady: bazalt, andezyt, melafir) lub porfirową (stygnięcie i krystalizacja rozpoczęły się pod ziemią, jednak kolejny wybuch wulkanu wyrzucił je na powierzchnie, gdzie proces krystalizacji został przerwany, przykład: porfir)Skały magmowe można podzielić tez ze względu na odczyn:

- kwaśny, bogaty w krzemionkę – np. granit

- zasadowy, ubogi w krzemionkę – np. gabroSKAŁY OSADOWE.

- okruchowe- powstają w wyniku niszczenia innych skał wskutek wietrzenia lub erozji, mogą t być skały luźne (okruchy nie są ze sobą połączone) oraz zwięzłe (okruchy scementowane drobnym materiałem). Przykłady: żwir, zlepieniec, piasek ( > 2 ), piaskowiec, less, muł ( < 0.1 ), mułowiec, glina ( < 0.01 ).

- organiczne – powstałe na skutek nagromadzenia szczątków roślinnych lub zwierzęcych, jak również w wyniku ich działalności. Przykłady: węgiel kamienny i brunatny, torf ; węglowodory – gaz ziemny, ropa naftowa, wosk ziemny, asfalt naturalny; wapienie – wapień muszlowy, wapień koralowy, kreda pisząca

- chemiczne – powstałe poprzez wytracanie minerałów z roztworów ( głównie w trakcie parowania wód morskich) – przykład: wapień, gips, anhydryt, sól kamienna, sól potasowa.SKAŁY PRZEOBRAŻONE (METAMORFICZNE).

Zależnie od czynnika przeobrażającego, wyróżniamy:

- metamorfizm kontaktowy – czynnikiem przeobrażającym jest wysoka temperatura (zetknięcie skały z magmą) - przykład: marmur powstający z wapienia

- metamorfizm dynamiczny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie – przykład: łupki

- metamorfizm regionalny – czynnikiem przeobrażającym jest wysokie ciśnienie i temperatura, skały zostały przeniesione w te warunki z innego terenu przez ruchy skorupy ziemskiej – przykład: gnejs powstający z granitu.

Wykorzystanie skał:

- budownictwo – skały magmowe ( granit i bazalt ) i przeobrażone ( gnejs ) ze względu na dużą odporność na czynniki niszczące jak i walory estetyczne wykorzystywane są w budownictwie. Surowcem budowlanym jest wiele skał osadowych ( piaskowce, piaski, żwiry)

- ceramika – skały osadowe (gliny, iły)

- przemysł cementowy – wapienie, margle

- ogrodnictwo – torfy

- energetyka – węgiel kamienny i brunatny, ropa naftowa

- przemysł nawozów mineralnych i wielu artykułów chemicznych – potas, fosfor, siarka, sód

- przemysł spożywczy – sól kamienna

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata