profil

Kongres Wiedeński

poleca 84% 1236 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Kongres Wiedeński odbył się we Wrześniu 1814 roku. Po upadku Napoleona. Zwołano po to, aby ustanowić nowy ład polityczny w Europie. Brali w nim udział przedstawiciele 16 państw;
- Rosji- car Aleksander 1
- Prus- król Fryderyk Wilhemn,
- Wielkiej Brytani - minister spraw zagranicznych,
- cesarz Austrii - Franciszek 1 oraz minister spraw zagranicznych Klemens von Metternich,
- Francji - minister spraw zagranicznych Charles Talleyrand.

Postanowieniami kongresu wiedeńskiego była deklaracja o zakazie handlu niewolnikami, ustalenie trzech podstawowych zasad; restauracji, legitymizm, równowagę europejską. Deklaracja o zakazie handlu niewolnikami był pierwszym ciosem w niewolnictwo. Pierwsza z zasad restauracja pochodzi od łacińskiego słowa restaurante to znaczy "odbudować". Polegała ona na przywróceniu dynastii obalonych przez Napoleona oraz podczas Rewolucji Francuskiej. Druga to legitymizm. Określała ona władcę jako nienaruszalnego. Nie uwzględniało to jednak zdania ludu.trzecia to równowaga Europejska, zakładała, że żadne państwo nie może dominowa nad pozostałymi państwami. Wprowadzono system Metternicha. Wprowadzono protokół dyplomatyczny, który z niewielkimi zmianami obowiązuje do dziś. Ten protokół zawiera zasady prowadzenia polityki zagranicznej. Podczas kongresu wiedeńskiego Rosja otrzymała Finlandje, Basabarbię i księstwo warszawskie.

Prusy - Nadrenie, Westfalię, Ziemie Pomorza z wyspą Rugią, a także część Wielkopolski oraz Saksonii.

Włochy - Zlikwidowano królestwo Włoch, powstało państwo Kościelne, Królestwo Obojga Sycylii, Królestwo Sardynii. Szwajcaria została neutralna, nie mogła brać udziału w wojnach, ani by niczyim sojusznikiem. Kongres Wiedeński zakończył się w 1815 roku podpisaniem aktu końcowego.

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta