profil

Kongres Wiedeński

drukuj
poleca 84% 779 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Kongres Wiedeński odbył się we Wrześniu 1814 roku. Po upadku Napoleona. Zwołano po to aby ustanowic nowy ład polityczny w Europie. Brali w nim udział przedstawiciele 16 panstw;
-Rosji- car Aleksander 1
-Prus- król Fryderyk Wilhemn,
-Wielkej Brytani- minister spraw zagranicznych,
- cesarz Austrii - Franciszek 1 oraz minister spraw zagranicznych Klemens von Metternich,
- Francji - minister spraw zagranicznych Charles Talleyrand.
Postanowieniami kongresu wiedeńskiego była deklaracja o zakazie handlu niewolnikami, ustalenie trzech podstawowych zasad; restauracji, legitymizm, równowagę europejską. Deklaracja o zakazie handlu niewolnikami był pierwszym ciosem w niewolnictwo. pierwsza z zasad restauracja pochodzi od łacińskiego słowa restaurante to znaczy " odbudowac". Polegała ona na przywróceniu dynastii obalonych przez Napoleona oraz podczas Rewolucji Francuskei. Druga to legitymizm. Określała ona władcę jako nienaruszalnego. Nie uwzględniało to jednak zdania ludu.trzecia to równowaga Europejska, zakładała, że żadne państwo nie może dominowa nad pozostałymi państwami. Wprowadzono system Metternicha. Wprowadzono protokół dyplomatyczny, który z niewielkimi zmianami opowiązuje do dziś. Ten protokół zawiera zasady prowadzenia polityki zagranicznej. Podczas kongresu wiedeńskiego Rosja otrzymała Finlandje, Basabarbię i księstwo warszawskie.
Prusy- Nadrenie, Westfalię, Ziemie Pomoża z wyspą Rugią, a takrze cześc Wielkopolski oraz Saksonii.
Włochy- Zlikwidowano królewstwo Włoch, powstało państwo Kościelne, Królestwo Obojga sycylii, Królestwo Sardynii. Szwajcaria została neutralna, nie mogła brac udziału w wojnach , ani by niczyim sojusznikiem. Kongres Wiedeński zakończył się w 1815 roku podpisaniem aktu końcowego.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Historia powszechna