profil

Czy porządek wprowadzony przez Kongres Wiedeński miał szanse przetrwania???

poleca 85% 769 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Uważam , że Kongres Wiedeński nie miał szansy przetrwania. Miał on wprowadzić pokój w Europie.
Jego uczestnicy opierali się na zasadach legitymizmu (władza pochodzi od Boga) i równowagi sił ( żadne państwo nie mogło mieć przewagi militarnej nad innym), Chcąc utrzymać te postanowienia i zapobiec rewolucją Rosja , Austria i Prusy podpisały sojusz, zwany Świętym Przymierzem, Niestety porządek w Europie , mocarstwa próbowały wprowadzić na siłę. Odniosło to przeciwny efekt do zamierzonego. Ludzie zaczęli się łączyć im rozbudzili świadom ość narodową , a tuż po podpisaniu Świętego Przymierza wybuchły rewolucję m.in. rewolucja belgijska ,w wyniku której Belgia oddzieliła się się od Holandii oraz Wiosna Ludów.
Przez próbę wprowadzenia wszystkiego na siłę , postanowienia te nie przetrwały i okazały się tylko suchymi faktami.

Podoba się? Tak Nie
Historia powszechna
Historia Polski