profil

Czy porządek wprowadzony przez Kongres Wiedeński miał szanse przetrwania?

poleca 85% 1264 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Kongres Wiedeński

Uważam, że Kongres Wiedeński nie miał szansy przetrwania. Miał on wprowadzić pokój w Europie.

Jego uczestnicy opierali się na zasadach legitymizmu (władza pochodzi od Boga) i równowagi sił (żadne państwo nie mogło mieć przewagi militarnej nad innym), Chcąc utrzymać te postanowienia i zapobiec rewolucją Rosja, Austria i Prusy podpisały sojusz, zwany Świętym Przymierzem, Niestety porządek w Europie, mocarstwa próbowały wprowadzić na siłę. Odniosło to przeciwny efekt do zamierzonego. Ludzie zaczęli się łączyć im rozbudzili świadomość narodową, a tuż po podpisaniu Świętego Przymierza wybuchły rewolucję m.in. rewolucja belgijska, w wyniku której Belgia oddzieliła się od Holandii oraz Wiosna Ludów.

Przez próbę wprowadzenia wszystkiego na siłę, postanowienia te nie przetrwały i okazały się tylko suchymi faktami.

Podoba się? Tak Nie
Historia powszechna
Historia Polski