profil

Kongres wiedeński

poleca 85% 1044 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Kongres Wiedeński

Kongres wiedeński:
We wrześniu 1814 w Wiedniu rozpoczął obrady kongres przedstawicieli państw europejskich, zwołany w celu ustalenia ładu w Europie po obaleniu Napoleona. Wśród monarchów byli najwięksi władcy Europy: cesarz Austrii – Franciszek I, car Rosji – Aleksander I, król Prus – Fryderyk Wilhelm III. W podejmowaniu decyzji kongresu kierowano się zasadą legitymizmu (uznaniu, że prawa monarchów dynastycznych są niezbywalne) oraz zasadą równowagi europejskiej (niedopuszczeniu do tego, by jedno z mocarstw mogło uzyskać przewagę nad innymi). Skutki:
Francja została zmuszona do: zgody na powrót do granic z 1790, zapłacenia zwycięskim mocarstwom wysokiej kontrybucji i utrzymanie części wojsk stacjonujących na jej terytorium
Austria odzyskała Lombardię, Wenecję, Dalmację i Istrię oraz obwód tarnopolski i kopalnie soli w Bochni i Toskanii
rozwiązany został Związek Reński, na jego miejsce powołano Związek Niemiecki
Rosja uzyskała większość ziem Księstwa Warszawskiego oraz zdobytą w 1809 na Szwecji Finlandię i odebraną Turcji w 1812 Besarabię
utworzono Wolne Miasto Gdańsk i Rzeczpospolitą Krakowską
z połączonych ziem Belgii i Holandii utworzono Królestwo Zjednoczonych Niderlandów
Dania zrzekła się Norwegii
WB potwierdziła swoją zwierzchność nad Maltą i innymi posiadłościami zamorskimi
z większości ziem Księstwa Warszawskiego utworzono Królestwo Polskie zwane także Królestwem Kongresowym lub Kongresówką. Było ono w ścisłej unii realno-personalnej z Cesarstwem Rosyjskim
tworzenie zasad i przepisów prawa międzynarodowego
Święte Przymierze – 1815- Rosja, Austria, Prusy i 16 państw europejskich- zadaniem sojuszu miało być solidarne reagowanie na wszelkie próby obalenia porządku pokongresowego

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata