profil

Inspiracje Renesansem i Barokiem w literaturze epok późniejszych.

poleca 85% 789 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

Wstęp: Motywy i tematy oraz światopogląd renesansowe i barokowe
Renesans: duża rola rozumu, ład, harmonia, zainteresowanie człowiekiem, klasyczne wzorce piękna
Barok: dysharmonia, niepokój, zainteresowanie duszą ludzką, kontrreformacja, sarmatyzm

Rozwinięcie: Obecność renesansu w epokach późniejszych:
-C.K.Norwid „Moja Piosnka I”- tylko poezja klasyczna, na wzór Kochanowskiego -„rzecz czarnoleska” może poecie dać szczęście, uleczyć go, wybawić od pasma nieszczęść i smutków
-J. Tuwim „Rzecz czarnoleska” – gloryfikacja poezji klasycystycznej – ład, harmonia, ponadczasowość, doskonałość
-L. Staff „Ars poetica” – poezja powinna być jasna, prosta, zrozumiała
-B. Leśmian „Urszula Kochanowska” – życie małej Orsszulki w niebie – nawiązanie do postaci Urszuli Kochanowskiej, córki Jana z Czarnolasu
-J. Liebert „Na lipę czarnoleską” – lipa jest symbolem natchnienia poetyckiego, Poezja Jana Kochanowskiego jest „jak miód”, który Polska piła przez trzy wieki

Nawiązania do baroku:
- J. Lechoń „Sejm” – krytyka polskiego sposobu prowadzenia obrad, długiego przewlekania, kłótni; postać Jana Zagłoby – przypomnienie polskiej tradycji
-S. Grochowiak „Lekcja anatomii” – zestawienie na zasadzie kontrastu wiersza Grochowiaka i obrazu Rembrandta; u polskiego poety lekcja jest pretekstem do rozważań natury moralnej – maska – gombrowiczowska „gęba”
- H. Sienkiewicz Trylogia - przedstawienie chwały polskiego oręża w siedemnastym wieku; wyolbrzymianie zwycięstw, mit Polaka – Sarmaty ( Zagłoba ), powieści „ku pokrzepieniu serc”

Zakończenie: Renesans i barok inspirują artystów do dziś. Bogactwo tematyki i motywów czasami samo narzuca odwołanie do danej epoki

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta