profil

Uprawa roślin i chów zwierząt w Polsce

poleca 82% 1734 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W Polsce uprawia się kilkadziesiąt gatunków roślin, ale podstawowymi ziemiopłodami są zboża i ziemniaki. Niemal nigdzie na świecie nie spożywa się tak dużo potraw mącznych i ziemniaków.

W ogólnej powierzchni zasiewów największy areał 67% zajmują zboża; pszenica, żyto, jęczmień oraz owies. Ponad 8% zasiewów stanowią rośliny pastewne: lucerna, kukurydza i koniczyna. Zbliżony udział mają rośliny przemysłowe- buraki cukrowe i rośliny oleiste: rzepak i rzepik. Ok. 1% gruntów przeznacza się pod uprawę roślin włóknistych: lnu i konopi.
Polska jest czołowym producentem warzyw w Europie. Kraj nasz zajmuje pierwsze miejsce w produkcji kapusty i marchwi, drugie w produkcji cebuli, trzecie-ogórków i piąte miejsce w produkcji kalafiorów.

Najbardziej rozpowszechniony jest u nas chów trzody chlewnej. Liczba tych zwierząt sięga 18mln. sztuk, co daje nam szóste miejsce w świecie. Pogłowie bydła wynosi w Polsce 7mln. sztuk. W ostatnich latach zanika u nas chów owiec. Zajmuje się nim tylko co setne gospodarstwo rolne w kraju. Chów koni w Polsce niemal w całości służy celom pociągowym. Wraz ze wzrostem mechanizacji w rolnictwie pogłowie tych zwierząt zmalało z 2,5mln w 1970r.do ok. 0,5 mln. obecnie. Najwięcej koni występuje w województwach wschodnich i południowych, w których przeważają małe gospodarstwa rolne.

W powojennej Polsce niemal całkowicie zanikł chów kóz. Liczbę kóz szacuje się na ok.30 tys. sztuk.
Ważną rolę gospodarczą odgrywa w Polsce hodowla pszczół. Liczba tych pożytecznych owadów wynosi ok. 700 tys. pszczelich rodzin produkujących rocznie 6-10 tys. ton miodu.

Z innych gatunków zwierząt na uwagę zasługuje hodowla norek, lisów, szynszyli, danieli, jeleni, a także ślimaków i dżdżownic. Ciekawostką jest rozpoczęcie w 1994r. w Polsce hodowli strusi afrykańskich. W 25 fermach znajduje się 220 sztuk tych egzotycznych ptaków.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata