profil

Produkcja zwierzęca

poleca 64% 104 głosów

Hodowla zwierząt jest drugim podstawowym rodzajem działalności rolniczej. Zajmuje ona ważne miejsce w rolnictwie państw wysokorozwiniętych gospodarczo. Wraz z podnoszeniem się poziomu życia zmienia się bowiem model konsumpcji społeczeństwa, co przejawia się we wzroście spożycia mięsa i jego przetworów oraz produktów pochodzenia zwierzęcego (mleko, produkty mleczarskie, jaja). W państwach słabo rozwiniętych gospodarczo stosunkowo niewielkie są nadwyżki produkcji roślinnej stanowiące podstawę wyżywienia zwierząt hodowlanych, dlatego chów oparty jest głownie na ekstensywnym wykorzystaniu naturalnych pastwisk. Hodowlę zwierząt dzieli się najczęściej na:
ekstensywną – (pasterstwo koczownicze i wędrowne, hodowla pastwiskowa) wykorzystującą naturalne obszary łąki pastwisk i wymagającą niewielkich nakładów pracy (głównie w centralnej Azji, Australii, zachodniej i środkowej części USA, na Pampie argentyńskiej oraz w środkowej i wschodniej części Wyż. Brazylijskiej i wschodniej i południowej Afryce. Nastawiona jest głównie na pozyskanie mięsa;
intensywną – (hodowla pastwiskowo-oborowa i przemysłowa) oparta na wykorzystaniu roślin pastewnych, pasz oraz zaplecza technicznego (obory). Jest to głównie hodowla o kierunku mlecznymi mleczno-mięsnym. Rozwinęła się w państwach Europy Zach., w pn.-wsch. części USA oraz pn.-wsch. Chinach.

poleca 46% 187 głosów

Główne zwierzęta hodowlane

Bydło – jest najważniejszym spośród zwierząt hodowlanych, zarówno ze względu na wielkość pogłowia, jak i rozprzestrzenienie hodowli (w większości państw świata). Jego pogłowie przekroczyło w 2001 r. 1351 mln sztuk. Znamiennym jest jednak, że ponad 16% światowego pogłowia przypada na Indie, w których jego wykorzystanie ze względów religijnych jest nieracjonalne, gdyż stanowi ono jedynie siłę pociągową, źródło nawozów naturalnych, mleka oraz skór z padłych sztuk. Owce – są drugim pod...

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta

Spis treści