profil

Wprowadzenie do genetyki

poleca 85% 126 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Pojęcie genetyki:
a). Dziedziczność - przekazywanie, występowanie u rodziców i potomstwa tych samych cech.
b). Zmienność - pojawienie się nowych cech różniących potomstwo od rodziców.

1900r. - od tego roku istnieje genetyka jako nauka.

Genetes - zrodzony.

2. Grzegorz Mendel - ojciec współczesnej genetki.
Grzegorz Mendel był zakonnikiem morawskim. Prowadził badania na groszku.

3. Określenia genu

GEN
(trzy nukleotydy w
cząsteczce DNA).

*Fragment *Odcinek DNA *Triplet
chromosomu (węższe) (Cistron)
(najstarsze) (najwęższe)


4.Etapy rozwoju genetyki.
*etap 1900-1910 - nrodziny genetyki
a). powtórne odkrycie praw mendla przez Uriesa /badania na wiesiołku/, Corrensa /badania na kukurydzy/, Tschermacka /badania na grochu/.
b). Johansen - wprowadził wiele pojęć genetycznych; gen , allele, fenotyp, genotyp.
c). Bateson - określił genetykę jako naukę o dziedziczności, wprowadził termin Heterozygota i zasadę czystości gamet.
*etap 1910-1920
a). ogłoszenie chromosomowej teorii dziedziczności (Morgana).
b). pierwsze mapy chromosomowe, określenie rekombinacji i crossing-over.
*etap 1920- 1940
a). rozwój genetyki populacyjnej /Hardy i Weinberg/ i cytochemii.
b). odkrycie mutacji indukowanych /Muller/.
*etap lata 40-te.
a). zmiany badań obiektów z form wyższych na formy niższe - bakterie, wirusy, grzyby.
b). mutanty biochemiczne , okreslenie teorii 1gen - 1 enzym /Beadle i tatum/.
*etap lata50-te
a). model przestrzennej budowy DNA / Watson i crick/.
b). badania nad kodem genetycznym.
c). ustalenie sekwencji aminokwasów dla insuliny / Sanger /
d). odkrycie liczby chromosomów w kariotypie człowieka.
*etap lata 60-te
a). rozszyfrowanie kodu genetycznego / Koran/.
b).określenie biostntezy białek i badania na mikroorganizmach zjawiska regulacji genetycznej / Jacob i Monod/.
*etap - genetyka współczesna
a). inzynieria genetyczna
b). terapia genowa
c). klonowanie, itp.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata