profil

RPA

poleca 84% 600 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RPA
Republika Południowej Afryki

Republika południowej Afryki jest państwem położonym na południowym` krańcu Afryki między oceanem atlantyckim na zachodzie a oceanem indyjskim na wschodzie. Na północy graniczy z Namibią, Botswaną, Zimbabwe, Mozambikiem i Suazi. Na terytorium RPA położone jest niezależne państwo - Lesotho. Powierzchnia RPA wynosi 1,221 mln km2. W RPA używa się języków: urzędowy afikaans, angielski oraz języki bantu.
Walutą w RPA jest rand. 1 Rand jest równy 100 centów.

Ludność

RPA zamieszkuje około 43,4 mln mieszkańców. Przyrost naturalny to 9,87‰.
Średnia gęstość zaludnienia to 35 osób/km2. W RPA 18% ludzi to analfabeci. Średnia długość życia w RPA: u kobiet 51 lat, u mężczyzn 50 lat. Kraj ten zamieszkują różne grupy etniczne. Ich skład procentowy to:
Zulusi (24%), Afrykanerzy(10,2%), Soto (17,1%), Kosa (10%), Anglicy (6,5%), Tswana (6%), Azjaci (3,3%), inni - 29,1%. W RPA 67,9 % ludności to chrześcijanie, 2,1% ludności to hindusi, 1,4% ludności to muzułmanie.

Gospodarka

RPA jest krajem przemysłowym. Gospodarka RPA opiera się na przemyśle wydobywczym, ponieważ znajdują się tu jedne z największych zasobów surowców mineralnych na świecie. Występują tu min. złoża:
· złota i platyny
· diamentów
· węgla kamiennego
· azbestu
· rudy uranu
· miedzi
· chromu
· manganu
· żelaza
· gazu ziemnego
Poza tym bardzo rozwinięty jest przemysł spożywczy, chemiczny i włókienniczy. Z powodu erozji gleb i niedoboru wody rolnictwo jest słabo rozwinięte. Uprawia się tu kukurydzę, pszenice, trzcinę cukrową, proso, sorgo, owoce cytrusowe, winorośl, ziemniaki, bawełnę, arachidy, warzywa, tytoń. Wysoko rozwinięte jest rybołóstwo przybrzeżne i dalekomorskie. Zadłużenie zagraniczne Afryki to 25,7 mld USD. Dochód narodowy to 6900 USD na 1 mieszkańca. Inflacja w kraju wynosi 5,5%. RPA jest zadłużone za granicą na około 25,7 mld USD.Z RPA eksportuje się minerały, kamienie szlachetne, metale szlachetne i nieszlachetne głównie do Włoch, Niemiec i Japonii. Z Niemiec, USA i Wielkiej Brytanii do RPA importowane są maszyny i produkty chemiczne.

Roślinność

Występuje tu głównie roślinność twardolistna a najbardziej na południu pojawiają się stepy. Ponad połowę terytorium Afryki stanowią obszary o krajobrazie naturalnym, nie zmienionym przez człowieka.

Świat Zwierzęcy

Zwierzęta w Afryce są bardzo różnorodne. Lasy równikowe zamieszkują liczne gatunki małp (głównie goryle i koczkodany), antylop, okapi, hipopotamy, ptaki (np. papugi), gady (np. pytony, kobry i krokodyle) i płazy (np. latające żaby). Na sawannach żyją różne pażystokopytne: antylop, bawoły, zebry, nosorożce i żyrafy, słoń afrykański (największy ssak lądowy). Drapieżnikami żyjącymi Na sawannach są min: lwy, hieny i lamparty. Wśród ptaków występują: strusie afrykańskie, sekretarze, trzewikodziby i turaki. Ptaki, które łączą się w wielotysięczne kolonie nad brzegami rzek i jezior to flamingi, pelikany i czaple. Najbardziej znanym i niebezpiecznym owadem jest mucha tse-tse. Na pustyniach świat zwierzęcy jest znacznie uboższy. Żyje tu dość dużo gatunków gryzoni i gadów. Żyją tu min.: daniele, dziki, mangusty, zebry górskie, antylopy przylądkowe, gazele, hieny pręgowane i szakale złociste.

Warunki naturalne:
Ukształtowanie Poziome

W Afryce linia brzegowa mierzy 30,5 tys. km. Największa odległość od lini brzegowej wynosi 1800 km. Największymi afrykańskimi zatokami są: Gwinejska i Wielka Syrta. Największy półwysep w Afryce to Półwysep Somalijski (około 850 tys. km2) a największa wyspa to Madagaskar (około tys. km2). Łącznie wyspy zajmują około 2,1% powierzchni Afryki. Największą pustynią w Afryce jest Sahara. Wzdłuż wybrzeża południowo–zachodniego ciągnie się pustynia Namib. Charakter pustynny ma znaczna część półwyspu Somalijskiego.
Możemy wyróżnić rodzaj pustyń:
-piaszczyste
-kamieniste
-żwirowe
-górskie
Około 39% powierzchni Afryki to obszary pustynne a ponad 20% powierzchni kontynentu to obszary półpustynne.

Budowa Geologiczna

Prawie cały obszar Afryki wchodzi w obszar prekambryjskiej platformy krystalicznej. Obszar na południu Afryki zajmuje fałdowy hercyński orogen Gór Przylądkowych, na Północno-zachodniej części Afryki należy do euroazjatyckiego pasa fałdowań alpejskich. Na wschodzie, pod ziemią znajduje się system rowów tektonicznych.

Rzeźba

Afryka jest kontynentem wyżynnym gdzie średnia wysokość to 658 m. n.p.m. Najwyższym wzniesieniem w Afryce jest Kimbo (5895 m. n.p.m.) w masywie Kilimandżaro w Afryce Wschodniej. Najniższym punktem jest depresja jeźiora Assal (173 m. p.p.m.) w zapadlisku Afar w północno-wschodniej części Afryki. W Afryce występuje wiele rozległych kotlin oddzielonych od siebie progami wyżynnymi. Największymi kotlinami są: Kalahari na południu, Konga i Czadu-Bodele. Najwyższymi progami wznoszącymi się ponad kotliny są: Próg Środkowosaharski (3415 m. n.p.m.) oraz Próg Adamawa (4000 m. n.p.m.). Progi stromo opadające do morza tworzą góry krawędziowe. Najwyższe spośród tych gór są Góry Smocze (ponad 3500 m. n.p.m.) znajdujące się na połódniowym-wschodzie. Na wschodzie Afryki występują systemy zapadlisk tektonicznych nazwane Wielkimi Rowami Afrykańskimi. Ciągną się one od morza Czerwonego na północy do ujścia Zambezi na południu.
Występuje tu wiele czynnych (np. Meru i Nvirangongo) oraz wiele wygasłych wulkanów (np. Kilimandżaro i Kenia). Północno zachodnią część Afryki zajmują góry Atlas składające się z kilku pasm górskich oddzielonych od siebie obszarami wyżynnymi. Południowy skrawek kontynentu zajmuje pasmo Gór Przylądkowych.

Klimat

Afryka znajduje się w 4 strefach klimatycznych:
-równikowej (średnia temperatura to 25-28C, opady dochodzą do 10470 mm3)
-podrównikowej (na przemian występują tu pory suche i deszczowe)
-zwrotnikowej (niskie opady roczne około 0,5 mm3)
-podzwrotnikowej ( klimat śródziemnomorski)

Stosunki wodne

51% obszaru Afryki należy do zlewiska Oceanu Atlantyckiego, 18% należy do zlewiska Oceanu Indyjskiego, ponad 31% stanowią obszary bezodpływowe. Najdłuższymi rzekami Afryki są: Nil (6671 km), Kongo (4320 km), Niger (4160 km), Zambezi (2660 km). Największe dorzecze ma Kongo (3691 tys. km2), rzeka ta doprowadza do Oceanu 42 tys. m3 /s. Wiele rzek Afrykańskich ma charakter okresowy (po pewnym czasie wysychają). Obszary Sahary i części kotliny Kalahari charakteryzują się występowaniem cieków epizodycznych. Największe jeziora występują w Afryce wschodniej. Należą do nich jeziora: Wiktorii (około 63 tys. km2), Tanganika (33 tys. km2), Malawi (23 tys. km2).

Gleby

Gleba Afryki cechuje się niskim stopniem żyzności. Rodzaj gleby jest uzależniony od miejsca, w którym się znajduje. Gleby podzielone są na cztery strefy, w których występują:
-równikowa - występują czerwono-żółte tropikalne gleby ferralitowe
-podrównikowa - głównym typem gleb są czerwono-bure gleby sawann i gleby piaszczyste
-zwrotnikowa – występują gleby pustynne
- podzwrotnikowa - występują brunatno-czerwone gleby śródziemnomorskie.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Czas czytania: 6 minut