profil

Zróżnicowanie rasowe ludności świata

poleca 61% 33 głosów

Wszyscy ludzie zamieszkujący Ziemię należą do tego samego gatunku – homo sapiens (człowiek rozumny). Jednakże gatunek ludzki wykazuje duże zróżnicowanie rasowe będące rezultatem przystosowywania się do zróżnicowanych warunków środowiska naturalnego, panujących w różnych regionach świata. Dodatkowym czynnikiem, który doprowadził do powstania wielkiej mozaiki rasowej, były i są do dnia dzisiejszego wielkie wędrówki ludów i migracje. Uniemożliwia to precyzyjne zdefiniowanie poszczególnych ras oraz wyznaczenie ich przestrzennego zasięgu. Różne podziały wprowadzane przez antropologów wyróżniają od trzech do ponad 20 ras ludzkich. Rasy określa się na podstawie różnic w cechach fizycznych w budowie ciała, takich jak: kolor skóry i oczu, kolor, kształt i ilość owłosienia, kształt głowy, twarzy, nosa,warg i oprawy oczu oraz grupy krwi. Najstarszy, klasyczny podział rasowy wyróżniał trzy główne rasy: białą (europeidalną), żółtą (mongoloidalną) i czarną (negroidalną). Jednakże okazał się on zbyt ogólny, nieuwzględniający faktycznego zróżnicowania rasowego. Obecnie wyróżnia się najczęściej pięć głównych ras:
1. europeidalną – ludy Europy oraz ludność pochodzenia europejskiego w obu Amerykach, RPA, Australii i Nowej Zelandii oraz Rosjanie w Azji, ludy Afryki Północnej i Półwyspu Arabskiego (głównie Arabowie), ludy Azji Południowo-Zachodniej (Irańczycy, Pakistańczycy, Hindusi);
2. mongoloidalną azjatycką – ludy Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (np. Chińczycy, Koreańczycy, ludy Syberii, Eskimosi);
3. mongoloidalna amerykańska – pierwotne ludy obu Ameryk (Indianie);
4. negroidalną – ludność murzyńska zamieszkująca Afrykę na południe od Sahary oraz potomkowie murzyńskich niewolników w obu Amerykach;
5. australoidalną – pierwotni mieszkańcy Australii (Aborygeni). Wyróżnia się jeszcze formy pośrednie między rasami:
• europeidalną i negroidalną – ludy zamieszkujące Afrykę Wschodnią (Etiopia, Erytrea, Sudan, Somalia i pn. Kenia);
• europeidalną i mongoloidalną – ludy zamieszkujące centralną Azję (np. Kazachowie, Ujgurzy) oraz Metysi w obu Amerykach (Meksyk, Brazylia, Peru, Ekwador);
• negroidalną i mongoloidalną – pierwotni mieszkańcy Indonezji, Filipin, Nowej Gwinei, Madagaskaru oraz wysp Melanezji, Polinezji i Mikronezji.

Podoba się? Tak Nie
Więcej informacji:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 1 minuta